Antall besøkende: 185935

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Jakt og fiskeforening. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


Page 1 of 37  > >>


30.06.2017

FVU ønsker å inngå 2 ettersøksavtaler for rådyr med ekvipasjer bosatt innen FVU sitt geografiske virkeområde med virkning fra bukkejaktas start 2017. Godtgjørelsen for å stille med ekvipasje er som i tidligere år tildeling av ett gratis bukkekort.

Interesserte jegere med godkjent hund bes kontakte leder i jaktutvalget, Jostein Synstrud på e-post jsynstrud@hotmail.com Henvendelsen må inneholde hundeførers jegeravgiftskort og godkjenningsbevis på hunden. FVU forbeholder seg retten til å velge ut de to aktuelle ekvipasjene blant de interesserte.

Frist for å melde sin interesse er 20 juli 2017.
09.06.2017

Vegen fra Saksumsdalen til Svesetra og fra Bleikeseter til Skjellbreia åpnes for personbiltrafikk.09.06.2017

Fåberg Vestside Utmarkslag lyser ut jakt på rådyrbukk, og ordinær rådyrjakt for sesongen 2017.
Bukkejakt tildeles enkeltjegere. Ved stor etterspørsel etter jakt vil jegere bosatt innen utmarkslagets område bli prioritert ved tildeling.
Ordinær rådyrjakt tildeles lag på 2-6 jegere. Ved stor etterspørsel etter jakt vil jaktlag med majoritet av jegere bosatt innen utmarkslagets område bli prioritert ved tildeling.
Søknadspapirer fåes ved henvendelse til:
FVU v/Jostein Synstrud, Hauklivegen 80, 2625 Fåberg
evt på e-post: jsynstrud@hotmail.com innen 20. juni 2017.24.05.2017

Svartdalsvegen åpnes for biler opp til 3.5 t i dag kl 17.00
Vegen er fortsatt stengt mellom Bleikeseter og Skjellbreia.22.05.2017

Sjogvegen åpnes for personbiler opp til 3,5 t onsdag 24. mai kl 17.00
Svartdalsvegen er fortsatt stengt på grunn av tele og flomskader.