Antall besøkende: 211822

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


Page 1 of 38  > >>


03.11.2017

Melding fra Jaktutvalget.
FVU avslutter elgjakta 2017 pr 31. oktober med følgende unntak: Dersom FVU mottar melding om observert innmarkselg fram tom    23/ 12 (jakttidas slutt) kan de respektive elglag bli pålagt å jakte på disse dyra
.
Det forutsettes da at hjorte- og rådyrlaga gir elglaga fortrinn til de aktuelle områdene i slike tilfelle. Dyr som felles under slik jakt betales med kr 47,50 pr kilo inkl 25 % MVA. Fellingsavgift tillagt 25 % MVA kommer i tillegg.
09.10.2017

FVU åpner for jakt på skarv i foreningens område Fåberg Vestside på bakgrunn av observsjoner i flere fjellvann. Det kan skytes storskarv og mellomskarv.
Jaktkort for småvilt kan kjøpes på G-Sport Strandtorget og Joker Vingrom, men det kreves ikke kort for jakt bare på skarv, bare betalt jegeravgift.
Jakttid på skarv er fra 1. oktober til 23. desember.24.09.2017

Jaktlag Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 5
 2  4
 
N. Ruka 5
 1  2
 
S. Ruka 5
 1  1  
Sørkjølen 4
 2  1  
Vingrom 4
 2  3  
Rinna 3
 3  2
 
Nordfjellet 3  2  2  
Søre fjellet 4  3  2  
 Sum 33 16
 17
 24.09.2017

Jaktlag V. bukk Spissb. Hind Kalv Merknad
N. Ruka     1    
Rinna 1       Kronhj. 12 t
Sørkjølen       1 Hokalv
Sørkjølen       1
Hokalv 28/9
N. Ruka
     
1
Hokalv  5/10
Rinna 1
       15/10
S. Ruka
    1
1
Ungdyr og hokalv
N. Ruka
1
       
Sørkjølen     1
1
Hokalv
           
           
           
           
           19.09.2017

Vi oppfordrer til å kjøre forsiktig i disse jakttider, det er både hunder og andre dyr som kan krysse vegene og det er leit for alle om noen skulle bli påkjørt.
Det er registrert biler som holder altfor stor fart etter forholdene, senk farten på fjellvegen og kjør aktsomt.