Startside

 

Sjoga2

Fåberg Vestside er et område vest for Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune.
Ca 230 000 dekar utmark som forvaltes av grunneier-foreningen Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU).
Området består av Fåberg Vestfjell, Saksumdalskjølen, Ruka, Kinna og Bakseterkjølen. Fjellet og kjølene grenser mot Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i vest og Gausdal og Øyer i nord.
På Fåberg Vestside ligger ca 30 fiskevann som har bra bestand av ørret og abbor, noen få huser gjedde.
Landskapet består av skogkledde åser og lier, store og små myrer og et snaufjellmassiv helt i vest.
Det er mange kilometer merkede og skilta turstier og ca 90 km skiløyper.
På Skjellbreidsfjellet er det mange fine utsiktspunkter med bl a Prestkjerringa (1060) som det mest kjente.
Velkommen til vestsida.

LosNyheter


Side 1 av 6  > >>

24.09 2022
Elglag Okse Voksen
 Ku Voksen
Okse Ungdyr
Ku  Ungdyr
Kalv Merknad
Baksetra 2 2 1 1 3 2 tilleggsdyr felt
N.Ruka   2 1 1 3  
S.Ruka 2 2     3  
Sørkjølen 4 1   2 1 2 tilleggsdyr felt
Rinna 2 1 3 1 1 1 tilleggsdyr felt
Nordfjellet 3   1   4  
Søre fjellet 3       5  
Vingrom 3 4 1     1 tilleggsdyr felt
Sum
19 12
7
5
20 Totalt felt 63 elg

Oppdatert 6/11 kl 23:00 v/jaktslutt

7.09 2022

Pga av liten bestand er rype fredet fra 1/10-22. For de som har kjøpt småviltkort er rypejakt tilllat på Skjellbreidsfjellet fram til nevnte dato.

Nytt fra i år er jaktkort på smårovvilt (se på nettsida under fanen "Jakt") Kort kan kjøpes her på inatur.no

2.09 2022
Jaktlag Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Vingrom     1 1  
Rinna 2 1      
Søre Ruka     1   I elgjakta
Søre Fjellet     1  1 I elgjakta
Sørkjølen       1 I elgjakta
Nordre Ruka   1      
           
           
Sum 2 2 3 3  

Oppdatert 12/11 kl. 15:30

22.08 2022

Jaktutvalget melder om at det er observert trening av løse jakthunder på Fåberg Vestside.
Det presiseres at det ikke er noen treningsfelter for jakthunder på FVU`s områder, dvs i utmark på Fåberg Vestside.

10.06 2022

Fiskeutvalget har ved hjelp av noen ivrige hytteeiere på Sjoga tatt ut 17 500 åbbår i vår.
På sørvatnet ble det tatt opp 9 200 og på nordvatnet 8 300 stk.
Det var for det meste veldig liten, men gytemoden åbbår og vi håper dette hjelper på næringsgrunnlaget for ørreten i vatna.^ Til toppen