Antall besøkende: 164570

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Jakt og fiskeforening. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


Page 1 of 35  > >>


25.09.2016

Lag Okse Ku Kalv Merkn
Baksetra 5 2 3  
N. Ruka 3 3 1  
S. Ruka 4 2
1
 
Sørkjølen 4 1 1
 
Rinna 3
3
2
 
Nordfjellet 3
2
   
Søre fjellet 2 3 2  
Vingrom 4 3 3  06.09.2016

Pga forventet stort jaktpress på et lite område utsettes fuglejakta på Skjellbreidsfjell til småviltjakta starter ellers på Fåberg Vestside, altså 1. oktober for innenbygds.
Rype og røy er fortsatt fredet.02.09.2016

Jaktfelt V. bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Baksetra 1 1      
Sørkjølen   1      
Vingrom     1    
Rinna     1 1  
N. Ruka     2 1  
Sørkjølen 1       I elgjakta
Rinna     1   I elgjakta
N.Ruka 1       I elgjakta
S. Ruka    1     I elgjakta
S. Ruka 1
      I elgjakta, 13 t
           
           
           
           27.08.2016

FVU har besluttet å frede rype også denne høsten. All annen småviltjakt går som normalt.
Grunnen til fredning av rype er at det er lite stamfugl og dårlig produksjon.24.08.2016


De finnes fortsatt, Lars Moldal tok en rugg på 2,1 kg i Rinnaelva i midten av august ganske langt oppe i elva.
Han sier han ble ganske overrasket av størrelsen, men det er ikke den eneste storfisken Lars har tatt i denne elva. Han kommer definitivt til å prøve igjen.