Nyheter

14.06 2021

Over 8000 abbor tatt ut.


Fiskeutvalget i FVU med Hans Christian Brekken i spissen har sammen med gode medhjelpere tatt ut over 8000 åbbår i N. Sjogvatnet. Det meste er tatt i nordenden og på østsida med ruser innkjøpt av FVU. Flere liter med rogn er også tatt opp slik at en håper det blir bedre levevilkår og næringsgrunnlag for bestanden i vatnet.
Rusefisket fortsetter neste vår og da blir også Sørvatnet inkludert. Det er bare en kort tid etter isløsning at gytingen foregår så det er om å gjøre å ha ute flest mulig ruser første uka etter at isen har gått.^ Til toppen