Startside

19.04 2022

Fra styret i FVU.


NATUROPPSYN.

Fåberg Vestside Utmarkslag forvalter skog og utmark på Fåberg Vestside i Lillehammer kommune. Hovedoppgaven for utmarkslaget er å forvalte jakt og fiske. Nærmere informasjon om utmarkslaget finner du på laget sin hjemmeside www.faaberg-vestfjell.no.
Vår oppsynsmann går av med pensjon og vi søker nå hans etterfølger.
Stilling: 20 % stilling som naturoppsyn.
Kvalifikasjonskrav: Utdanning og/eller yrkeserfaring innen politi, forsvar eller utmarksforvaltning. Søker må vise vandelsattest og kvalifisere for å få tildelt begrenset politimyndighet. Søker må videre være til stede i kommunen og disponibel for tjeneste i perioden for storviltjakt 25.09. – 31.10.
Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Johan Enger tlf. 48103590 eller Erik Malme tlf. 94894855. Søknad med attester og referanser sendes til styrets nestleder Johan Enger, Hunderfossvegen 10, 2625 FÅBERG innen 7. mai 2022. (E-post johan.enger@gmail.com)^ Til toppen