Antall besøkende: 233150

30.06.2017

Nytt fra jaktutvalget


FVU ønsker å inngå 2 ettersøksavtaler for rådyr med ekvipasjer bosatt innen FVU sitt geografiske virkeområde med virkning fra bukkejaktas start 2017. Godtgjørelsen for å stille med ekvipasje er som i tidligere år tildeling av ett gratis bukkekort.

Interesserte jegere med godkjent hund bes kontakte leder i jaktutvalget, Jostein Synstrud på e-post jsynstrud@hotmail.com Henvendelsen må inneholde hundeførers jegeravgiftskort og godkjenningsbevis på hunden. FVU forbeholder seg retten til å velge ut de to aktuelle ekvipasjene blant de interesserte.

Frist for å melde sin interesse er 20 juli 2017.