Antall besøkende: 245732

17.05.2018

Info fra vegstyret.


Vegstyret har vegene i Vestfjellet under konstant vurdering for å bestemme når de kan åpnes.

Sjogvegen frem til Lortholoa åpnes for personbiler 18. mai, innen kl 1500. Vi henstiller alle brukerne til å være forsiktig med å kjøre ut på vegkanten på innersia av vegen. Farlige punkter på vegen er merket med bånd.

Dersom været fortsetter slik som nå, så håper vi å kunne åpne Svartdalsvegen 25. mai. Nærmere beskjed blir gitt senere.