Antall besøkende: 245728

29.05.2018

Flere fjellveger åpnes


FVV melder at alle fjellvegene i Fåberg Vestfjell nå er åpnet for kjøretøyer opp til 3,5 t, unntatt strekningen mellom Skjellbreidsbrua og Dingen.
Det vurderes mot helga hvilken veier som kan åpnes for tyngre kjøretøyer. Info kommer om det.