Antall besøkende: 245733

24.09.2018

Oversikt over felt elg 2018


Jaktlag Okse Ku   
Kalv Merknad
Baksetra 4
2
   
N. Ruka 2
4
3
 
S. Ruka 1
3
2
 
Sørkjølen 3
1
3
 
Vingrom 4
2
1
 
Rinna 3
3 2
 
Nordfjellet 3
4
   
Søre fjellet 3
2
1
 
 Sum 23
21
12