Nyheter

10.06 2022

Åbbåruttak på Sjoga


Fiskeutvalget har ved hjelp av noen ivrige hytteeiere på Sjoga tatt ut 17 500 åbbår i vår.
På sørvatnet ble det tatt opp 9 200 og på nordvatnet 8 300 stk.
Det var for det meste veldig liten, men gytemoden åbbår og vi håper dette hjelper på næringsgrunnlaget for ørreten i vatna.^ Til toppen