Nyheter

2.09 2022

Fellingstabell for hjort 2022


Jaktlag Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Vingrom     1 1  
Rinna 2 1      
Søre Ruka     1   I elgjakta
Søre Fjellet     1  1 I elgjakta
Sørkjølen       1 I elgjakta
Nordre Ruka   1      
           
           
Sum 2 2 3 3  

Oppdatert 12/11 kl. 15:30^ Til toppen