Nyheter

7.09 2022

Nytt fra Jaktutvalget


Pga av liten bestand er rype fredet fra 1/10-22. For de som har kjøpt småviltkort er rypejakt tilllat på Skjellbreidsfjellet fram til nevnte dato.

Nytt fra i år er jaktkort på smårovvilt (se på nettsida under fanen "Jakt") Kort kan kjøpes her på inatur.no^ Til toppen