Startside

24.09 2022

Fellingstabell for elg 2022.


Elglag Okse Voksen
 Ku Voksen
Okse Ungdyr
Ku  Ungdyr
Kalv Merknad
Baksetra 2 2 1 1 3 2 tilleggsdyr felt
N.Ruka   2 1 1 3  
S.Ruka 2 2     3  
Sørkjølen 4 1   2 1 2 tilleggsdyr felt
Rinna 2 1 3 1 1 1 tilleggsdyr felt
Nordfjellet 3   1   4  
Søre fjellet 3       5  
Vingrom 3 4 1     1 tilleggsdyr felt
Sum
19 12
7
5
20 Totalt felt 63 elg

Oppdatert 6/11 kl 23:00 v/jaktslutt^ Til toppen