Startside

10.02 2019

Femte nyhet - skal også synes på forsiden


Denne delen av nyheten kalles "ingress" - feltet den skrives i, heter Sammendrag. Ingressen skal inneholde et konsentrat av nyheten, og skal for de travle være nok til at de kan haste videre til neste nyhet. De som vil lese detaljene, leser videre i "brødteksten", det som i systemet her kalles Innhold.
Her er brødteksten. Bakgrunnen for dette rare navnet er at typografene i avisenes barndom ble betalt etter hvor mye tekst de klarte å sette (hver bokstav var en type som ble satt i en vinkelhake og deretter flyttet over til en trykkpresse). Noen satser tok lang tid å lage, mens selve hovedteksten gikk raskere. Da trykkerne fikk betalt pr. linje, var det altså hovedteksten som ga størstedelen av lønna, altså det "daglige brød", derav navnet brødtekst. 


^ Til toppen