Startside

 

Sjoga2

Fåberg Vestside er et område vest for Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune.
Ca 230 000 dekar utmark som forvaltes av grunneier-foreningen Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU).
Området består av Fåberg Vestfjell, Saksumdalskjølen, Ruka, Kinna og Bakseterkjølen. Fjellet og kjølene grenser mot Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i vest og Gausdal og Øyer i nord.
På Fåberg Vestside ligger ca 30 fiskevann som har bra bestand av ørret og abbor, noen få huser gjedde.
Landskapet består av skogkledde åser og lier, store og små myrer og et snaufjellmassiv helt i vest.
Det er mange kilometer merkede og skilta turstier og ca 90 km skiløyper.
På Skjellbreidsfjellet er det mange fine utsiktspunkter med bl a Prestkjerringa (1060) som det mest kjente.
Velkommen til vestsida.

LosNyheter


<< <  Side 2 av 6  > >>

28.05 2022
Tore Grønlien Tore Grønlien er tilsatt som nytt oppsyn på Fåberg Vestside og starter i jobben 1. juni etter at Jarle Johansen har takket av. Det er grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag som forvalter utmarka han blir oppsyn for.
Tore bor på Lillehammer og jobber som fylkessekretær i NJFF, Oppland.
Han er opprinnelig fra Saksumdalen og oppvokst på Nedre Ulland.  Han er sjøl en ivrig jeger, fisker og friluftsmann og er godt kjent i området han nå får oppsynsansvaret for.
Vi ønsker lykke til i en spennende jobb.

 

25.05 2022

Bleikeseter-Skjellbreia til Dingen er åpnet for  personbiltrafikk, fortsatt noen bløte partier så kjør forsiktig.

12.05 2022

Sjogvegen åpnes fredag 13. kl 12.00 for personbiltrafikk.
Svartdalsvegen åpnes fredag senest kl 15.00
Veglaget melder om svake/bløte kanter.
Svilosen til Åltjern er også nå vurdert til å kunne åpnes for personbiler under 3500  kg.
Det samme er Lortholoa - Svesetra.

19.04 2022

Vegene i Fåberg Vestfjell vårstenges i dag 19. apr kl 15.00

19.04 2022

NATUROPPSYN.

Fåberg Vestside Utmarkslag forvalter skog og utmark på Fåberg Vestside i Lillehammer kommune. Hovedoppgaven for utmarkslaget er å forvalte jakt og fiske. Nærmere informasjon om utmarkslaget finner du på laget sin hjemmeside www.faaberg-vestfjell.no.
Vår oppsynsmann går av med pensjon og vi søker nå hans etterfølger.
Stilling: 20 % stilling som naturoppsyn.
Kvalifikasjonskrav: Utdanning og/eller yrkeserfaring innen politi, forsvar eller utmarksforvaltning. Søker må vise vandelsattest og kvalifisere for å få tildelt begrenset politimyndighet. Søker må videre være til stede i kommunen og disponibel for tjeneste i perioden for storviltjakt 25.09. – 31.10.
Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Johan Enger tlf. 48103590 eller Erik Malme tlf. 94894855. Søknad med attester og referanser sendes til styrets nestleder Johan Enger, Hunderfossvegen 10, 2625 FÅBERG innen 7. mai 2022. (E-post johan.enger@gmail.com)^ Til toppen