Startside

 

Sjoga2

Fåberg Vestside er et område vest for Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune.
Ca 230 000 dekar utmark som forvaltes av grunneier-foreningen Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU).
Området består av Fåberg Vestfjell, Saksumdalskjølen, Ruka, Kinna og Bakseterkjølen. Fjellet og kjølene grenser mot Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i vest og Gausdal og Øyer i nord.
På Fåberg Vestside ligger ca 30 fiskevann som har bra bestand av ørret og abbor, noen få huser gjedde.
Landskapet består av skogkledde åser og lier, store og små myrer og et snaufjellmassiv helt i vest.
Det er mange kilometer merkede og skilta turstier og ca 90 km skiløyper.
På Skjellbreidsfjellet er det mange fine utsiktspunkter med bl a Prestkjerringa (1060) som det mest kjente.
Velkommen til vestsida.

LosNyheter


<< <  Side 3 av 6  > >>

24.09 2021
Elglag Tildelt Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 7 2 3 2  1 tillegg
N.Ruka 7 3 2 1  
S.Ruka 7 3 1 5  
Sørkjølen 6 2 2 2  1 tillegg
Vingrom 8 2 5 1  1 tillegg
Rinna 7 2 2 4  
Søre fjellet 7 5 1 1  1 tillegg
Nordfjellet 7 5 1 1  
   Sum  24  17  17  58 totalt

 

21.09 2021
Jaktfelt Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
 Vingrom 1        
 Rinna 1   1    
 Sørkjølen       1  
 Rinna 1        
 Nordre Ruka   1      
 Rinna 1        
           
7.08 2021

Jaktkort for småvilt på Fåberg Vestside kan nå kjøpes på Inatur.no her.

14.06 2021

Fiskeutvalget i FVU med Hans Christian Brekken i spissen har sammen med gode medhjelpere tatt ut over 8000 åbbår i N. Sjogvatnet. Det meste er tatt i nordenden og på østsida med ruser innkjøpt av FVU. Flere liter med rogn er også tatt opp slik at en håper det blir bedre levevilkår og næringsgrunnlag for bestanden i vatnet.
Rusefisket fortsetter neste vår og da blir også Sørvatnet inkludert. Det er bare en kort tid etter isløsning at gytingen foregår så det er om å gjøre å ha ute flest mulig ruser første uka etter at isen har gått.

27.05 2021

Alle vinterbrøyta veger i Fåberg Vestfjell er nå åpna for kjøretøyer under 3500 kg. Vær obs på stedvis mjuk vegbane og løse kanter. Kjør forsiktig.^ Til toppen