Antall besøkende: 235563

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


<< <  Page 2 of 40  > >>


02.02.2018

På grunn av faren for smitte av CWD er det et generelt forbud mot foring av hjortevilt. Det er nå store snømengder på Østlandet, og Mattilsynet har åpnet for nødforing av rådyr etter søknad. Igangsatt foring forutsettes gjennomført fram til at dyra finner tilstrekkelig med mat i marka utpå våren. Forutsetningen er at slik foring skjer under organiserte forhold i regi av lokal viltforvaltning, og at observasjoner av dyr som viser avvikende adferd blir rapportert. Foringsplassene må kartfestes eller angis med UTM-koordinater (GPS). Foringsplassene må også lokaliseres slik i forhold til vegnettet at de skaper minst mulig trafikkfarlige situasjoner. Eventuelle grunneiere eller andre interesserte som på frivillig basis ønsker å fore rådyr på de foran nevnte betingelser bes snarest melde seg til leder i jaktutvalget FVU Jostein Synstrud, mobil 913 71 723 eller e-post jsynstrud@hotmail.com03.11.2017

Melding fra Jaktutvalget.
FVU avslutter elgjakta 2017 pr 31. oktober med følgende unntak: Dersom FVU mottar melding om observert innmarkselg fram tom    23/ 12 (jakttidas slutt) kan de respektive elglag bli pålagt å jakte på disse dyra
.
Det forutsettes da at hjorte- og rådyrlaga gir elglaga fortrinn til de aktuelle områdene i slike tilfelle. Dyr som felles under slik jakt betales med kr 47,50 pr kilo inkl 25 % MVA. Fellingsavgift tillagt 25 % MVA kommer i tillegg.
09.10.2017

FVU åpner for jakt på skarv i foreningens område Fåberg Vestside på bakgrunn av observsjoner i flere fjellvann. Det kan skytes storskarv og mellomskarv.
Jaktkort for småvilt kan kjøpes på G-Sport Strandtorget og Joker Vingrom, men det kreves ikke kort for jakt bare på skarv, bare betalt jegeravgift.
Jakttid på skarv er fra 1. oktober til 23. desember.24.09.2017

Jaktlag Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 5
 2  4
 
N. Ruka 5
 1  2
 
S. Ruka 5
 1  1  
Sørkjølen 4
 2  1  
Vingrom 4
 2  3  
Rinna 3
 3  2
 
Nordfjellet 3  2  2  
Søre fjellet 4  3  2  
 Sum 33 16
 17
 24.09.2017

Jaktlag V. bukk Spissb. Hind Kalv Merknad
N. Ruka     1    
Rinna 1       Kronhj. 12 t
Sørkjølen       1 Hokalv
Sørkjølen       1
Hokalv 28/9
N. Ruka
     
1
Hokalv  5/10
Rinna 1
       15/10
S. Ruka
    1
1
Ungdyr og hokalv
N. Ruka
1
       
Sørkjølen     1
1
Hokalv