Antall besøkende: 245724

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


<< <  Page 2 of 41  > >>


06.06.2018

Alle vegene i Fåberg Vestfjell er åpnet for trafikk, også for tyngre kjøretøyer over 3.5 t.29.05.2018

FVV melder at alle fjellvegene i Fåberg Vestfjell nå er åpnet for kjøretøyer opp til 3,5 t, unntatt strekningen mellom Skjellbreidsbrua og Dingen.
Det vurderes mot helga hvilken veier som kan åpnes for tyngre kjøretøyer. Info kommer om det.28.05.2018

Skjemaer ang rådyrjakt 2018 finner du nå nederst under menyknappen "Jakt"24.05.2018

Da er alle vinterbrøyta veger samt Sveseterlia – Åltjern og Svesetera – Lortholoa åpna for personbiler. Det er fortsatt snø på enkelte steder, så kjør forsiktig.
Det ligger fortsatt så mye snø at vegen fra Sveseterlia – Bleikjesetera ikke kan åpnes ennå.17.05.2018

Vegstyret har vegene i Vestfjellet under konstant vurdering for å bestemme når de kan åpnes.

Sjogvegen frem til Lortholoa åpnes for personbiler 18. mai, innen kl 1500. Vi henstiller alle brukerne til å være forsiktig med å kjøre ut på vegkanten på innersia av vegen. Farlige punkter på vegen er merket med bånd.

Dersom været fortsetter slik som nå, så håper vi å kunne åpne Svartdalsvegen 25. mai. Nærmere beskjed blir gitt senere.