Antall besøkende: 223373

 


Fåberg Vestfjell
og kjølområdene Bakseterkjølen og Ruka/Kinnkjølen utgjør alt areal vest for Mjøsa/Gudbrandsdalslågen i Lillehammer kommune. 218.000 dekar med utmark som forvaltes av grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag. Området grenser til Gjøvik kommune i sør, Nordre Land i Vest, Gausdal og Øyer i nord.
Fåberg vestside består av villmarkspregede skogsområder, langstrakte myrer, ca 30 store og små fiskevann, og et snaufjellsområde lengst i vest. Skjellbreidsfjellet er et yndet turmål for mange fotturister med sine flotte utsiktspunkter som f. eks Prestkjerringa (1060). Herfra kan en på klare dager se både Glittertind i nordvest og Snøhetta på Dovrefjell over 14 mil unna (luftlinje).
Gå til linkene og opplev mer av Fåberg Vestfjell og kjølområdene vest for OL- byen.
   

Turboka om Fåberg Vestfjell og kjølområdene
er resultat av et samarbeid mellom grunneierforeningen, hytteforeningen og idrettslagene på vestsida av Mjøsa. Boka beskriver områdets flora og fauna, et kapittel om seterliv og seteroversikt, gamle navn i fjellet og noen kulturminner.
Eget kapittel om skiløyper og mange forskjellige forslag til fotturer med turbeskrivelser. Dessuten er det mange kartutsnitt der stiene og løypene er inntegnet. For en hundrelapp får du boka hos bl a Stribolt på Lillehammer,
G-sport Strandtorget, Joker på Vingnes og i Vingrom.
Kafeen på Værskei, Brua Samvirkelag i V.Gausdal, Hols bru kafe, Stranda Camping og Coop Biri har også boka for salg.
Kjekk å ha i lomma på vandring i fjellet.

 


<< <  Page 2 of 39  > >>


19.09.2017

Vi oppfordrer til å kjøre forsiktig i disse jakttider, det er både hunder og andre dyr som kan krysse vegene og det er leit for alle om noen skulle bli påkjørt.
Det er registrert biler som holder altfor stor fart etter forholdene, senk farten på fjellvegen og kjør aktsomt.21.08.2017

Det er besluttet at rype fredes også i år  på Fåberg Vestside.
All annen småviltjakt foregår som tidligere år.
Minner om at røy også er fredet.12.08.2017

Det skal byttes ut stikkrenner i Sjogvegen mandag 14. aug så vegen blir stengt mellom kl 08.00 og 130010.08.2017

Det blir grøfterens og utskifting av stikkrenner på Sjogvegen i uke 33 slik at vegen tidvis blir stengt.
Det skiltes når vegen stenges.30.06.2017

FVU ønsker å inngå 2 ettersøksavtaler for rådyr med ekvipasjer bosatt innen FVU sitt geografiske virkeområde med virkning fra bukkejaktas start 2017. Godtgjørelsen for å stille med ekvipasje er som i tidligere år tildeling av ett gratis bukkekort.

Interesserte jegere med godkjent hund bes kontakte leder i jaktutvalget, Jostein Synstrud på e-post jsynstrud@hotmail.com Henvendelsen må inneholde hundeførers jegeravgiftskort og godkjenningsbevis på hunden. FVU forbeholder seg retten til å velge ut de to aktuelle ekvipasjene blant de interesserte.

Frist for å melde sin interesse er 20 juli 2017.