Åltjern

Åltjern-"Ålkinna", eller som det var skrevet i 1668, "Ølkiern setter" er av de eldste skogssetre i Fåberg. Opprinnelsen til navnet er det delte meninger om, og en navneforsker mener det kommer av fisken ål, men det er lite sannsynlig at det har vært ål i Åltjern. Ål i betydningen "lang og smal" er mer nærliggende (Søre Ål og N. Ål) men en anne teori går på at navnet kan komme av at en djupål i det vi nå kaller øvre Åltjern gikk over i en lang stille "lone" der nedre vannet nå ligger oppdemmet.
I året 1668 var det seks setrer på Åltjern, Børkje setret da fortsatt på Vismundsetra. Ovre (Åfre) er nok av de tidligste, antakelig før Svartedauen.(1349)


 
Åltjern sett fra Bleikefjell
  Åltjern sett fra Bleikefjellet


 

  Børkje seter

 
 

 Børkje 

 

  Hov Nordre

 

 

  Hov N.

 

  Ovre seter

 

 

  Ovre 

 

  Saksum seter

 

 
  Saksum 

 

  Ravnum seter

 

   Øijordet