Baksetra

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Adkomst til Baksetra skjer via Svarttjinnvegen på Jørstadhøgda.
Hauge gård (Flugstadhaugen)
Hauge (Flugstadhaugen) hadde seter på Dinglia, men byttet med Nigard Jørstad i 1833. Siste år med setring
var antagelig i 1962.

 

Land til v, Rustad til h
Land til venstre i bildet og Rustad til høyre. matrikkelen fra 1723 sier at Land hadde fått seter. Bilveg kom til
Baksetra i 1961-62, og slutta de med ysting og kinnig i 1963. Mjølkeproduksjon fortsatte ved å frakte ut mjølka
med traktor. siste året med mjølkeku var i 1981.

Nordre Rustad hadde seter i 1723. Siste året med ysting og kinning var i 1946.^ Til toppen