Bjørnehi funnet

Under er det bilder fra hiet som ble funnet på Hokna 25. mai 2011


I slik skog sørvest for Hoknetjernet fant vi hiet som har vært brukt i vinter. I maurtua midt på bildet overvintret bamsen.Egentlig ikke noe hi, han har gravd ut nesten hele tua og laget seg madrass av barkvister og myrgress i 25-30 cm tykkelse. Så har han bare latt seg snø ned.


Det var flere steder lagt igjen møkk, i denne fant vi ei saueklype så her har det gått med ei søye sist høst.


Her har bjørnen biti av grankvister i 2,5m høyde til madrassen sin.

Litt lenger unna var det ganske fersk møkk, kraftige saker.

Her var det et tydelig et dagleie, og hår ble samlet for DNA-analyse.