Fangstgroper (Dyregraver)

I forbindelse med Dokkfløy-utbyggingen ble det gjort arkeologiske utgravninger som påviste at det har vært folk der for 10 000 år siden. Helleristningene på Drottberget i Fåberg er over 6000 år gamle, altså fra eldre steinalder, og det er funnet buestillinger for elgfelling i Nyseterskaret ovenfor  Djupådalen i Gausdal . Mellom disse stedene ligger Fåberg Vestfjell og kjølene. Det er derfor mer enn sannsynlig at det har ruslet rundt skinnkledte folk med pil og bue i ”vårt” område for flere tusen år siden. Steinalderfolket livberget seg av jakt og fiske, og på den tiden var nok elgen det viktigste byttedyret, den ga både mat og klær, og bein til verktøy.

Ikke elg denne gangen !Det er ikke stadfestet av fagfolk, men det er ingen tvil om at det er fangstgroper for elg både ved Bjørkstylen, Kufjellet og i Endrelia. Fangstgroper, eller dyregraver som noen sier, er brukt til å fange elg i to perioder gjennom historien. Den første var på 2-300 tallet før Kr, og den andre fra 900 tallet og gjennom hele middelalderen. På slutten av 1600 tallet var det nesten ikke elg igjen i dette området, og det varte faktisk helt fram til vår tid. Det kom en lov i 1864 som forbød bruk av fangstgroper, og det kom påbud om gjenfylling av alle groper. Det var det ingen i Endrelia som brydde seg om.

Gropene er merket skilt


Til gropene i Endrelia er det skiltet og merket sti fra Bleikeseter. Stien fortsetter videre med flere valgmuligheter til turmål lenger inn, bl a Prestkjerringa. Gangtid til gropene er ca 15 min.