Fiske

        Fiskeregler - Fisketips/plasser - Div kart

 Utsetting av fisk pa Kroktjern
  Utsetting av fisk på Kroktjern, Bakseterkjølen

 
  Her studeres vakingen etter slippet

 
  Ivrig fisker på Dingen

 Isfiske med maggot, her på Auggevtnet
   Isfiske er nå tillatt på alle vann i Fåberg Vestfjell

Fiske
På Fåberg vestside er det ca 30 fiskevann og de fleste ligger i Fåberg Vestfjell. Det er mange gode fiskevann med hovedvekt av abbor og ørret, og det settes regelmessig ut ørret i vann med dårlige gytebekker.

I begge Sjogvatna er det nedlagt mye arbeid med kultivering og dette har gitt som resultat bedre kvalitet på fisken. Her er tatt ut tusenvis av småfallen abbor de siste åra og nå begynner en å merke at kondisjonen og størrelsen på fisken er øket.

Noe av problemet i vestfjellet er som i resten av lavfjellslandet ørekyta, eller "gålløya" som den blir kalt lokalt. Den tar mye av næringsgrunnlaget for annen fisk, og spiser også rogn i gytebekkene. En annen storfisker er minken som det finnes en del av, men også den blir forsøkt holdt i sjakk av noen ihuga fiskere med feller. Bestanden må holdes nede, ellers fisker den tomme gytebekkene om høsten.

På vestsida er det lov å fiske både for innen- og utenbygds med stang, oter og garn. Det selges døgnkort, tre-dagers og årskort. Det er eget kort for garn og for oter. Ved alle innfartsveier til områdene er det lagt ut selvbetjeningskort i bomkassene for døgn og tre-dagerskort.

I Fåberg Vestfjell, altså området vest for Rinnaelva er det åpnet for isfiske i alle vann som en prøveordning for vinteren 2007/08, og årskortet for stangfiske gjelder også isfiske. Fiskekort er lagt ut for salg på Lillehammers G-sportbutikker, Bolt Evensen i Follebu, Hydro-Texaco Vingnes, Joker på Fåberg og Joker i Vingrom.

Skitt fiske!