Kultiveringsarbeid

 

Fiskeutvalget har i høst (2012) satt ut 200 fisker i Liavatnet opp for Hauklia, og 200 i Kroktjernet innerst på Bakseterkjølen. I disse vatna er det dårlige reproduksjons-muligeter og kultivering er nødvendig.

 

Fiskeutvalget har vært på kurs kultiveringsarbeid siste helga i april, og her prøves et el. apparat for fanging av fisk. Øystein Slåen med apparatet og Nils Weihe klar med håven. Foto: Erik Reistad

Fiskeutvalget informerer:
 

Fiskeutvalget har ansvaret for kultiveringsarbeide som bestands-regulering, prøvefiske og utsetting av fisk.

De aller fleste av våre vatn har mer enn nok naturlig bestand, men i enkelte vatn blir det suplert med settefisk.

Resultat av kultiveringsarbeid krever tålmodighet og tiltak over tid.
Ordinært garnfiske er viktig i så måte og vi forsøker å legge til rette for en mest mulig hensiktsmessig beskatning av det enkelte vatn både når det gjelder fisketid og maskevidde.

Når og hvor det er satt ut fisk opplyses her.

Bildet viser utsetting på Kroktjern.