Fiskeregler

STANGFISKE
Stangfiske med en stang er tillatt i alle vann og elver fra isløsning tom 10/9. I Rinna nedenfor Hattestadfallet fra 15/5 tom 31/8,
og ørret under 25 cm fanget her skal straks settes ut igjen.

I flg vann uten ørret er fiske tillatt hele året: Velttjinnet og Stortjinnet på Saksumdalskjølen, samt Velttjinnet og Stortjinnet på
Bakseterkjølen.

Åbbårfiske med ruser er tillatt hele året i flg vann: Storlon, Erstjinnet, Nordre og Søndre Sjogvatna, Vismundsv og Korstjinnet i vestfjellet.
Stortjinnet og Kinnshaugtj på Saksumdalskjølen samt Stortjinnet og Velttjinnet på Bakseterkjølen.

GARNFISKE
Det er tillatt med inntil 4 garn pr kort med en samlet lengde på inntil 100 meter. På Hindalssjøen er tillatt med inntil 5 garn pr kort.

I Nordre og Søndre Sjogvatn, Vismundsvann, Bjørtjinnet, Skjellbreidsvann og Korstjinnet samt Stortjinnet på Bakseterkjølen er garnfiske
tillatt fra isløsning til og med 31/8 kl 10.00
Maskevidden her er minst 2 garn med max 22 mm, øvrige 2 garn har fri maskevidde.

I Lunken, Auggevatnet og Dingen er garnfiske tillatt fra isløsning tom 30/6 kl 10.00, samt ra 1/8 kl 17.00 tom 31/8 kl 10.00
Maskevidden her skal være 2 garn med 22 mm og 2 garn med 35 mm.

For Hindalssjøen er garfiske tillatt fra 1/8 tom 10/9 kun for innenbygds. Maskevidden her skal være 32 mm.

Garn skal settes minst 50 meter fra inn og utfallsos. Det er tillatt å ha garn ute til fangst fra kl 17.00 til kl 10.00 påfølgende dag.
Alle garn skal merkes tydelig med eierens navn.

Fiskerapport for garnfiske skal sendes foreningen ved sesongslutt.

OTERFISKE
Fiske med oter er tillatt både fra båt og fra land i perioden fra isløsning til og med 10/9 på Lunken, Vismundsvann, Bjørtjinnet,
Skjellbreidsvann, samt Nordre og Søndre Sjogvatn.

I Hindalssjøen er oterfiske tillatt fra 1/8 til og med 10/9 kun for innenbygds

ISFISKE er tillatt i alle vann.

Sesongkort gjelder til og med 30/4 påfølgende år.

Kortpriser:

Stang sesong kr 400,- Garn innenbygds kr 350,- Oter, døgn kr 100,-
Stang døgn   kr 50,- Garn utenbygds kr 500,- Stang/garn/oter innenbygds kr 700,-
Stang 3-døgn kr 140,- Oter sesong kr 350,- Stang/garn /oter utenbygds kr 850,-

 

Fiskekort kan kjøpes på  her: (Inatur.no)

Eller på vipps, oppslag i bomkassene på innfartsvegene.^ Til toppen