Fiskeregler
      Fiskeregler
         fra 2013


 

Stangfiske med en stang er tillatt fra isløsning t o m 10. september.
I Rinna nedenfor Hattestadfallet er det tillat å fiske f o m 15/5 t o m 31/8.  Ørret under 25 cm  fanget her skal straks settes ut igjen. 

I flg vann uten ørret er fiske tillatt hele året: Velttjinnet og Stortjinnet på Saksumdalskjølen, samt Velttjinnet og Stortjinnet på Bakseterkjølen.

 

Abborfiske med ruser er tillatt hele året i flg vann: Storlon, Vismundsvatn-N&S.Sjogvatn, Korstjern,  begge Vesletjern og Stortjern, Tjinnshaugkinnet og Erstjern.

Priser Fåberg Vest:
Døgn                  50,-

3 døgn              140,-
Sesong             400,-
Garn                 350,-
Oter                 150,-
Utenbygds garn  500,-

Samlekort: stang/garn/oter = 700,- (innenbygds)
Samlekort: stang/garn/oter = 850,- (utenbygds)

Du kan få kjøpt felleskort for hele Lillehammer. Fåberg Øst og Vestside pluss Lågen fiskeelv.

Kort for vestsida fåes kjøpt hos Joker Vingar, Jørstadmoen og Vingrom, Sev. Bolt Evensen Follebu, G-Sport Strandtorget og Rustadstuen og Sport og Fritid Strandtorget.
Dessuten er det mulig å løse kort med telefon, oppslag ved bomkassene. På nettet finner du kortene enten via link fra denne nettsida eller på sida inatur.no

Garnfiske

Auggevatnet er åpnet for garnfiske som et prøveprosjekt.

Antall garn:

Det er tillatt med inntil 4 garn pr. kort med en samlet lengde på inntil 100m. På Hindalssjøen er det tillatt inntil 5 garn.


I nordre og søndre Sjogvatna, Vismundsvann, Bjørtjinnet, Skjellbreidsvann og Korstjernet, samt Stortjinnet på Bakseterkjølen er garnfiske tillatt fra isløsning til og med 31. august kl 10.00. Maskevidden her er minst 2 garn med maks maskevidde 22mm,  øvrige garn har fri maskevidde.

I Lunken, Auggevatnet og Dingen er garnfiske tillatt fra isløsning t o m 30. juni 10.00 og f o m 1. august t o m 31. august kl 10.00. Maskevidden her skal være 2 garn med 22mm og 2 garn med 35mm, evt kan et eller begge garna på 35mm erstattes med et garn med maks maskevidde 22mm.


På Hindalssjøen er garnfiske tillatt fom 1. august til og med 10. september kun for innbygdsboende. Maskevidden her skal være 32mm. (felles regler med Gausdal)

Ved ut og innfallsos skal garn settes minst 50 meter fra hvis ikke merkepæler viser noe annet. Det er tillatt å ha garn ute til fangst fra kl 17.00 til 10.00 påfølgende dag. Alle garn skal merkes tydelig med eierens navn.


Fiskerapport skal sendes foreningen ved sesongslutt. Rapportskjema finnes som egen knapp under "Fiske" på nettsida.

Priser på kort:

Garn utenbygds                   500,-

Garn innenbygds                 350,-

Oterfiske

Fiske med oter er tillatt både fra land og båt i Skjellbreidsvatnet, Vismundsvatnet, Bjørtjern, Lunken og begge Sjogvatna. Oterfiske er tillatt fra isløsning til og med 10. september.

I Hindalssjøen kun for innenbygds f o m 1. august t o m 10. september.

Pris på oterkort:

Innen og utenbygds             150,-

 
 Isfiske er tillatt i alle vann.

 Sesongkort gjelder til og med 30. april påfølgende år.