Flokofallet

Kartet viser to forslag til å komme inn til Flokofallet, Lillehammers høyeste fossefall med fallhøyde på 32 m.
Fra Vingrom kan en ta inn Burmavegen og parkere enten ved "Parkering 1" på kartet, ved et steinbrudd, eller
kjøre til Ringflatdammen der det er skiltet parkering ved et gammelt sagbruk, "Parkering 2"

Området er naturreservat, slik at det er ikke lov å ta med seg planter eller annet fra dalbunnen rundt Flokoa

Kart fallet
Den korteste vegen inn til fallet er fra Ringflatdammen, men også den mest kronglete. En må krysse elva Flokoa
og ved stor vannføring kan det være vanskelig.
Fra Parkering 1 kan en gå nordover et par hundre meter så går det av en skogsbilveg til venstre over elva Rinna
og oppover lia. Der stien ned til Flokofallet tar av vegen er det skiltet. Det er ganske bratt ned til fallet.

Pa vei til fallet
Det er ikke bare lett hvis en velger den korteste vegen, fra Ringflatdammen.

Huldrestry
I dalbotten vokser Huldrestry og meterhøye bregner, dette er en av grunnene til at dalen er fredet.

 

Flokof sommer
Vi sier "det underlige Flokofallet" fordi den kan ikke sees på lang avstand fra noen kant. Du hører bulderet fra
fossen lenge før du er der og plutselig dukker det opp.

Flokofallett2
Om høsten med rim og is kan det være enda finere enn om sommeren.^ Til toppen