Foreningen


Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU) ble stiftet i 1927. Foreningen er en grunneierforening og består av ca 240 grunneiere på vestsiden av Lågen/Mjøsa i Lillehammer kommune. Vestsida kan grovt deles i tre områder: Bakseterkjølen, Rukkjølen/Saksumdalskjølen og Fåberg Vestfjell.

Mot Svartdalen
     Lunken og utover Svartdalen
  
FVU  forvalter 217 500 dekar utmark, og har som saksområde jakt, fiske, friluftsliv og turisme. Mye av dette er fjellområde med barskog, myrer, fiskevann og rik vakker natur. Driften av enkeltsetrer har nesten opphørt, bortsett fra et par på Svesetra, men noen steder er det nydyrkningsfelter og da helst som felles seterdrift av flere gardbrukere. Noen setrer brukes til fordyrking og beite.
I foreningens område er det ca 30 fiskevann og de fleste ligger i  Fåberg Vestfjell.
Det er mange gode fiskevann med hovedvekt av ørret og abbor, og det er lov å fiske i grunneierforeningens område for både innenbygds og utenbygds med garn, oter og stang.
Helt nordvest i foreningens område ligger Fåberg Vestsides eneste snaufjell. Skjellbreidsfjell er et fjellmassiv som strekker seg over i Gausdal Vestfjell, og lengst i syd begynner det med Bleikefjell, så Prestkjerringa, Hindalsfjell, Myssmørhelje og GammelHans. Disse ligger på godt over 1000 moh.
Det er mange muligheter for fotturisme i området etter at det er gjort en betydelig innsats med rydding og merking av gamle råk. T-råket ”Jotunheimstien” går også gjennom Fåberg Vestfjell, fra Torpaveien i syd og nordover til Skjellbreidsbua, før det fortsetter til Kittilbu i Gausdal.
Vinterstid er det mange mil med skiløyper både på kjølene og i vestfjellet som kjøres opp på dugnad av idrettslagene Vingrom, Rinna, Vingar og Rudsbygd. I området Bleikeseter,  Prestkjerringa og Korstjern i vestfjellet er det hytteforeningen som kjører opp. (Eget løypekart for vestfjellet på linken ”Løypeguiden”) Disse løypene korresponderer med løyper mot Gausdal i nord og Biri i syd.
Det selges jaktkort for småvilt i hele området til grunneierforeningen til utenbygds og innebygds jegere.
I  foreningens område drives det også elgjakt, og fellingskvoten de siste åra har vært på 60 dyr. Det jaktes også hjort i mindre målestokk.
Grunneierforeningen har ei romslig hytte med 6 sengeplasser som ligger ved Åltjern i vestfjellet, utleiebetingelser og hyttebeskrivelse på egen side under "Om FVU".


Velkommen til et besøk i fjell-og kjølområdene vest i Lillehammer kommune.

Søre delen av Bakseterkjølen

  Bakseterkjølen.


Rukkjølen og Sørkjølen
  Rukkjølen og Sørkjølen sett fra Grøtåshaugen, Mjøsa helt til høyre.


Kinnkjølen
  Kinnkjølen med Rindåsen midt i bildet. Sett fra Grøtåshaugen.