Helleristningene ved Drotten

Adkomst:
Kjør baksidevegen mot Hunderfossen. Like før ”Skredderstuggusvingen” nedenfor Dal gård er det skiltet til ”Helleristningene”. Herfra er det 1 km ned til elva etter bra merket sti.I 1942 ble det gjort et sensasjonelt arkeologisk funn i Fåberg. Under en grensebefaring mellom grunneiere ble det oppdaget noen merkelige streker på en bergnabb ved Drotten.

Et tre hadde feid vekk noe mose, og la for dagen noen striper som minnet om helleristninger. Først trodde man at det var ”guttestreker”, men etter at folk fra Oldsakssamlingene hadde vært der ble det konstatert at det var ekte saker. Feltet består av sju elger og noen usikre streker. Slike helleristninger kalles veideristninger og er laget av fangstfolk og jegere.


Berget med helleristningene

Arkeologene er litt usikre på dateringen av ristningene her, men de er i hvertfall ikke laget senere enn omkring år 4000 f. Kr. De er med andre ord over 6000 år gamle. At det fantes elg så langt tilbake som for 8000 år siden finnes det sikre beviser på.
De eldste funn av elg i innlandet er fra Løten der to elg-gevirer ble funnet i ei myr. Etter 14c dateringsmetode viste målingene at gevirene er fra mellom 6700 og 6000 f. Kr.På ristningene ved Drotten er ingen av elgene avbildet med gevir, likevel mener man at minst en av dem er okse. Det tyder på at fangstfolkene holdt til her om vinteren når oksene har felt geviret. Trekkrutene for elg er mange tusen år gamle, og undersøkelser viser at elgen trekker på omtrent de samme stedene nå som for flere tusen år siden. 
Den mest sannsynlige måten de felte elgen på var at de jaget elgen ned en bekkedal ved Drotten, kanskje etter ledegjerder og ned mot elva. Hvis jegerne satt på Drottberget var nok de skremte dyra et forholdsvis lett bytte for disse i skinnklær med pil og bue.