Hokna

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Hokna ligger helt mot grensa til Øyer i nord med Hoknaknatten øst for setra, et flott utsiktspunkt.
Husel
Huse setret på Hokna i 1668, tidligere setret Huse på Lønnstylen.

Huse seter
Huse sett fra sør.^ Til toppen