Bestemmelser om jakt med løs hund

FVU`s bestemmelser om jakt med løs hund på Fåberg Vestside.

Fra 15. september er det tillatt å jakte fugl med løs hund for innenbygds på Skjellbreidsfjell.
Fra 25. september er det tillatt å slippe elghund på Fåberg Vestside for jaktlag med jaktrett.
Fra  1. oktober er det tillatt å slippe hund på Fåberg Vestside for innenbygds i forbindelse med småviltjakt.
Fra 10. oktober er det tillatt å slippe hund for utenbygds på Fåberg Vestside i forbindelse med småviltjakt.
 
Alle hunder som brukes til jakt på Fåberg Vestside skal ha sauerenhetsbevis.
 
Utenom dette gjelder forskrifter om båndtvang for Lillehammer kommune.