Jaktregler

Bildet: Rypejakt på Skjellbreidsfjellet høsten 2014.
Rypejakt
 
Jaktkort for småvilt kan nå kjøpes på Inatur her,

 

Jakttider for innenbygds

Viltart Område Jakttid

Rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe, rugde, and.
Røy er fredet.
Dagskvote på 2 ryper pr jeger.
Rype er fredet fra 01.10.22 pga liten bestand

Skjellbreidsfjell fra Gausdal grense
ved Hindalssjøen, langs bekken mot
Skjellbreidsvann, veien fra
Skjellbreia til Gaustomseter.
15/9-30/9
Småvilt
Hare, rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe og rugde og and.
Røy er fredet, rype fredet fra 1/10
Fåberg Vestside
Hare unntatt i felt 1 og 2
Se kart nederst
1/10-23/12

 

Jakttider for utenbygds

Viltart Område Jakttid
Hare, rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin
jerpe og rugde.
Røy er fredet.

Fåberg Vestside

Hare unntatt felt 1 og 2

Se kart nederst

10/10-23/12

 

Jakttider for andre arter

Jaktkort for smårovvilt kan kjøpes her: inatur.no

Viltart                    Område Jakttid
Rødrev Fåberg Vestside 15/7-15/4
Mår Fåberg Vestside 1/11-15/3
Villmink Fåberg Vestside Hele året
Røyskatt Fåberg Vestside 21/8-15/3
Kråke Fåberg Vestside 17/7-31/3
Ravn Fåberg Vestside 10/8-ut feb
Ringdue På innmark etter avtale med grunneier 21/8-23/12
And Fåberg Vestside 1/10 - 23/12

 

Kortpriser
Innenbygds sesongkort kr 1000,-

Utenbygds ukeskort  kr 1500,-

Utenbygds sesongkort kr 2000,-

1 dags kort             kr 250,-

Jaktfelt^ Til toppen