Jaktregler

Bildet: Rypejakt på Skjellbreidsfjellet høsten 2014.
Rypejakt

Jaktkort for småvilt får du kjøpt på enten G-Sport Strandtorget eller Joker Vingrom.

Jakttider for innenbygds

Viltart Område Jakttid
Rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe og rugde.
Røy er fredet.
Dagskvote på 2 ryper pr jeger.
Skjellbreidsfjell fra Gausdal grense
ved Hindalssjøen, langs bekken mot
Skjellbreidsvann, veien fra
Skjellbreia til Gaustomseter.
15/9-30/9
Småvilt
Hare, rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin, jerpe og rugde.
Røy er fredet.
Fåberg Vestside
Hare unntatt i felt 1 og 2
Se kart nederst
1/10-23/12

 

Jakttider for utenbygds

Viltart Område Jakttid
Hare, rype, orrfugl, tiur, enkeltbekkasin
jerpe og rugde.
Røy er fredet.

Fåberg Vestside

Hare unntatt felt 1 og 2

Se kart nederst

10/10-23/12

 

Jakttider for andre arter

Viltart                    Område Jakttid
Rødrev Fåberg Vestside 15/7-15/4
Mår Fåberg Vestside 1/11-15/3
Villmink Fåberg Vestside Hele året
Røyskatt Fåberg Vestside 21/8-15/3
Kråke Fåberg Vestside 17/7-31/3
Ravn Fåberg Vestside 10/8-ut feb
Ringdue På innmark etter avtale med grunneier 21/8-23/12

 

Kortpriser
Innenbygds sesongkort kr 1000,-

Utenbygds ukeskort  kr 1500,-

Utenbygds sesongkort kr 2500,-

1 dags kort             kr 250,-

Jaktfelt^ Til toppen