Kinnkjølen

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

RINNÅSEN ligger på vestsida av Kinnkjølen et lite stykke øst for grensa mot Gausdal.

Aurlien til h
Aurlien. Seterhusa står fortsatt på Aurlien.

 

Nordre Bleken
Nordre Bleken. I 1723 var det fire Blekengarder. Nordre Bleken setret her til midt på 50-tallet.

 

Lykkja til Stræte
Seterlykkja til Stræte

KINNA ligger sentralt på Kinnkjølen med veg opp fra Hauklien.
Nordre og Søre Grønlien
Nordre og Søre Grønlien. Grønlien setret på Støla i 1668, tidlig på 1700-tallet fikk garden seterlykkje på Kinna.

 

Ellingsbergsvea
Ellingsbergsvea. Vedum setret på Kinna i 1668, solgt til Ellingsbergsvea i 1944. Setret fram til begynnelsen av 1970-tallet.

 

Lier
Lier setret på Kinna i 1668, nytt seterhus bygd i 1962. Seterdrift til ca 1940.

 

Alfsberg
Alfsberg hadde seter her i 1668. Garden hadde ku til 1966.

 

Gruven og Horn
Gruven og Horn. Horn hadde seter her i 1668, første gang Gruven er nevnt er i 1789. Siste setring med kyr var i 1953.

 

Lien (Fliflet)
Lien (Flifletlien) setret på Kinna i 1668.

 

STØLA ligger lengst nord av setergrendene på Kinnkjølen ut mot den bratte lia mot Rudsbygd.
Håvardslien på S
Håvardslien. Garden ble ført som ødegård i 1610 og hadde da seter på Kinna. Nytt seterhus i 1985. Setra var i bruk til sist på 1930-tallet.

 

Midtre Bleken på S
Midtre Bleken avsluttet seterdrifta på slutten av 1940-tallet.

 

RUKA ligger lengst sør av setergrendene på kjølen, like ved juvet Djupådalen.
Rånnerud på R
Rånnerud setret på Ruka i 1668, nytt hus satt opp i 1942.

 

N.Høglien på R
Nordre Høglien. Høglien setret på Ruka i 1668, da var garden udelt. Da garden ble delt fulgte setra med Søre Hauklien,
og Nordre Høglien bygde egen seter. Seterdrifta opphørte midt på 1950-tallet.

 

Søre Hauklien på R
Søre Hauklien. I 1668 var Hauklien en gard, den ble delt i 1719, samlet igjen i 1807, og delt på nytt i 1864. Siste sommer med
setring var i 1986.

 

Øvre Onsum på R
Øvre Onsum setret på Ruka i 1668. Siste sommer med setring var i 1947.

 ^ Til toppen