Kontakter

Fjelloppsyn: Tore Grønlien  tore.gronlien@gmail.com

Nettsida: Jarle Johansen jarjohan@bbnett.no

Leder i FVU: Svein Grønlien  nistuggu@online.no

Leder i Jaktutvalget: Erik Malme  e-malme@online.no

Leder i Fiskeutvalget: Hans Christian Brekken  hanbrekk@bbnett.no

Leder i Friluftsutvalget: Per Arne Kindlistuen  pakindlistuen@outlook.com

 

Postadressen til FVU`regnskapsfører:

Fåberg Vestside Utmarkslag
v/ Innlandet Regnskap
Industrigata 50
2619 Lillehammer

 ^ Til toppen