Rundtur kultursti 1t 15min

 
Fåberg kirke

"Sigerruner skal du riste
om du vil seier ha;
skjær dem på sverdets hjalt",

Slik lyder det i diktet ”Sigerdrivamål” fra vikingtida. Runealfabetet er våre eldste skrifttegn, og ble til rundt Kristi fødsel. Ordet runer betyr hemmelighet og mysterium og i de første århundrene e.Kr. var det svært få som fikk del i denne kunnskapen.
I runesteinen på kirkegården ved Fåberg kirke er ristet en setning:
”Roar reiste denne steinen etter Olve, far sin.”
Du kan lese mer om dette på oppslaget ved steinen, for her starter kulturstien østover mot Jørstadgardene og Drotten. På øversida av veien starter stien gjennom tunet på et bruk rett ovenfor kirka.

Gravhaugen er antakelig over en høvding i det den er så stor.

Denne gravhaugen er det første kulturminne du kommer til langs stien. Den er 12 m i tverrmål, og er bygget over den døde for mellom 1000-2000 år siden. Grava er aldri vært åpnet, så ingen vet hva den skjuler. Gravhaugen er selvfølgelig fredet som alle kulturminner er.

Søgarden Jørstad med Balbergkampen i bakgrunnen

Søgarden Jørstad ble flyttet hit i 1710 fra Gamlegarden Jørstad som er passert på stien. Gamlegarden var trolig anlagt i slutten av jernalderen, eller tidlig middelalder (600-1100 e.Kr.) Gamlegarden Jørstad var kanskje den eldste Jørstad-garden og var knutepunkt og tingsted for Fagaberg (Fåberg) før flyttingen. Ennå vises tuftene etter minst 7 hus på stedet.


Videre går du gjennom en spesiell skog av lind før du kommer til Øverbygdsvegen. Her har du valget mellom å fortsette mot Dal og helleristningene ved Drotten, eller å gå til venstre, slik at det blir en rundtur via Jørstadgardene høyere opp. Turen hit tar ca en halv time, og her tar du til venstre.

 
 
Nergarden med utsikt over Lillehammer og Lågendeltaet

Utsikten utover Lågendeltaet er verdt turen oppover mot Opgarden. Garden i forgrunnen er Nergarden Jørstad. Opgarden er høyeste punktet på turen, og nå bærer det utover Jørstadbakkene til du møter Øverbygdsveien ved Mæhlum gård. Følger den oppover to-tre hundre meter til du tar av ned til venstre og møter kulturstien igjen.

Kartet viser rundturen


Slike oppslag langs hele ruta viser hvor du er. Her ser du rundturen tegnet inn på kartet.

 
Tilbake ved Fåbergkirka

Så er det tilbake til parkeringsplassen ved Fåberg kirke. Hele turen tar ca 1 t og 15 min. Det er tørr sti hele vegen så det går fint med joggesko. Det er massevis å se og lese på turen som ikke er nevnt her, gå runden og opplev dette selv. God tur.