Lortholoa

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

 

Dalby
Dalbysetra (Furustølen). Furu setret på Åltjern i 1668, flyttet til Lortholoa før 1750. Setra solgt til Dalby i 1920
som drev med mjølkeku til 1970.

 

Bratberg
Bratberg (Øverhaugen) setret på Svesetra i 1668, fra 1750-tallet setret garden på Lortholoa til 1937.

 

Øire
Øire setret på Svesetra i 1668, flyttet til Lortholoa i ca 1750. Seterhusa er revet og ei hytta er satt opp på samme plass.
Slutta med setring i 1937.

 

Ulland
Nedre Ulland. Ulland hadde seter på Skjellbreia i 1668 og setret der i mange år. Ukjent når de flyttet til Lortholoa.
Slutta med setring her i 1970.

 

Boleng s
Boleng hadde seter på Lortholoa i 1668, størhuset er fra 1848. Slutta med setring ca 1960.

 ^ Til toppen