Lortholoa

Uten at det er funnet bevis mener historikere at det kan være setret i Fåbergfjellene så tidlig som i middelalderen. Lortholoa kan være et av de eldste seterbol i Vestfjellet fordi flere av gårdene som har seter her er av de eldste i Fåberg, mer enn 1000 år gamle. Det er nærliggende å tro at de første kanskje valgte å rydde seterland som ikke lå så veldig langt til fjells, eller unødvendig langt unna bruket. samtidig måtte det være beite nok til buskapen slik at "heimebeitet" ble slått til vinterbruk. Fra riktig gammelt av setret også begge Hov-gardene her.
Det hadde vært spennende med bare et ørlite blikk på ei setergrend for 1000 år sea.


Sommer på Lortholoa
 

Sommer på Lortholoa

 

 
Bratteng/Øverhaugen
Brattberg


 
 

 Brattberg/Øverhaugen

 

 
 

 Dalbysetra

 
Dalbysetra
Dalby


 
Boleng
Boleng


 

 

 Bolengsetra

 

 
Nedre Ulland
Nedre Ulland

 
 

Nedre Ulland