Nyheter

24.09 2022
Elglag Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 1 1    
N.Ruka   1 1  
S.Ruka 1   1  
Sørkjølen 3 2    
Rinna 3      
Nordfjellet 4   1  
Søre fjellet 2      
Vingrom 3 1    
Antall felte dyr 17 5 3  

 

7.09 2022

Pga av liten bestand er rype fredet fra 1/10-22. For de som har kjøpt småviltkort er rypejakt tilllat på Skjellbreidsfjellet fram til nevnte dato.

Nytt fra i år er jaktkort på smårovvilt (se på nettsida under fanen "Jakt") Kort kan kjøpes her på inatur.no

2.09 2022
Jaktlag Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Vingrom     1 1  
Rinna 1 1      
Søre Ruka     1   I elgjakta
Søre Fjellet     1  1 I elgjakta
           
           
           
           
Sum 1 1 3 2  

 

22.08 2022

Jaktutvalget melder om at det er observert trening av løse jakthunder på Fåberg Vestside.
Det presiseres at det ikke er noen treningsfelter for jakthunder på FVU`s områder, dvs i utmark på Fåberg Vestside.

10.06 2022

Fiskeutvalget har ved hjelp av noen ivrige hytteeiere på Sjoga tatt ut 17 500 åbbår i vår.
På sørvatnet ble det tatt opp 9 200 og på nordvatnet 8 300 stk.
Det var for det meste veldig liten, men gytemoden åbbår og vi håper dette hjelper på næringsgrunnlaget for ørreten i vatna.

28.05 2022
Tore Grønlien Tore Grønlien er tilsatt som nytt oppsyn på Fåberg Vestside og starter i jobben 1. juni etter at Jarle Johansen har takket av. Det er grunneierforeningen Fåberg Vestside Utmarkslag som forvalter utmarka han blir oppsyn for.
Tore bor på Lillehammer og jobber som fylkessekretær i NJFF, Oppland.
Han er opprinnelig fra Saksumdalen og oppvokst på Nedre Ulland.  Han er sjøl en ivrig jeger, fisker og friluftsmann og er godt kjent i området han nå får oppsynsansvaret for.
Vi ønsker lykke til i en spennende jobb.

 

25.05 2022

Bleikeseter-Skjellbreia til Dingen er åpnet for  personbiltrafikk, fortsatt noen bløte partier så kjør forsiktig.

12.05 2022

Sjogvegen åpnes fredag 13. kl 12.00 for personbiltrafikk.
Svartdalsvegen åpnes fredag senest kl 15.00
Veglaget melder om svake/bløte kanter.
Svilosen til Åltjern er også nå vurdert til å kunne åpnes for personbiler under 3500  kg.
Det samme er Lortholoa - Svesetra.

19.04 2022

Vegene i Fåberg Vestfjell vårstenges i dag 19. apr kl 15.00

19.04 2022

NATUROPPSYN.

Fåberg Vestside Utmarkslag forvalter skog og utmark på Fåberg Vestside i Lillehammer kommune. Hovedoppgaven for utmarkslaget er å forvalte jakt og fiske. Nærmere informasjon om utmarkslaget finner du på laget sin hjemmeside www.faaberg-vestfjell.no.
Vår oppsynsmann går av med pensjon og vi søker nå hans etterfølger.
Stilling: 20 % stilling som naturoppsyn.
Kvalifikasjonskrav: Utdanning og/eller yrkeserfaring innen politi, forsvar eller utmarksforvaltning. Søker må vise vandelsattest og kvalifisere for å få tildelt begrenset politimyndighet. Søker må videre være til stede i kommunen og disponibel for tjeneste i perioden for storviltjakt 25.09. – 31.10.
Lønn etter avtale.
Spørsmål om stillingen kan rettes til Johan Enger tlf. 48103590 eller Erik Malme tlf. 94894855. Søknad med attester og referanser sendes til styrets nestleder Johan Enger, Hunderfossvegen 10, 2625 FÅBERG innen 7. mai 2022. (E-post johan.enger@gmail.com)

24.09 2021
Elglag Tildelt Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 7 2 3 2  1 tillegg
N.Ruka 7 3 2 1  
S.Ruka 7 3 1 5  
Sørkjølen 6 2 2 2  1 tillegg
Vingrom 8 2 5 1  1 tillegg
Rinna 7 2 2 4  
Søre fjellet 7 5 1 1  1 tillegg
Nordfjellet 7 5 1 1  
   Sum  24  17  17  58 totalt

 

21.09 2021
Jaktfelt Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
 Vingrom 1        
 Rinna 1   1    
 Sørkjølen       1  
 Rinna 1        
 Nordre Ruka   1      
 Rinna 1        
           
7.08 2021

Jaktkort for småvilt på Fåberg Vestside kan nå kjøpes på Inatur.no her.

14.06 2021

Fiskeutvalget i FVU med Hans Christian Brekken i spissen har sammen med gode medhjelpere tatt ut over 8000 åbbår i N. Sjogvatnet. Det meste er tatt i nordenden og på østsida med ruser innkjøpt av FVU. Flere liter med rogn er også tatt opp slik at en håper det blir bedre levevilkår og næringsgrunnlag for bestanden i vatnet.
Rusefisket fortsetter neste vår og da blir også Sørvatnet inkludert. Det er bare en kort tid etter isløsning at gytingen foregår så det er om å gjøre å ha ute flest mulig ruser første uka etter at isen har gått.

27.05 2021

Alle vinterbrøyta veger i Fåberg Vestfjell er nå åpna for kjøretøyer under 3500 kg. Vær obs på stedvis mjuk vegbane og løse kanter. Kjør forsiktig.

27.05 2021

Svein Grønlien fra Saksumsdalen ble på årsmøtet tidligere i mai valgt til ny leder i Fåberg Vestside Utmarkslag. Svein har vært med i styret tidligere også, bl a som leder av Fritidsutvalget. Øvrige kontakter i styret ser du under fanen "Kontakter i FVU"

21.05 2021

Vegene åpnes ikke til pinsehelga sier FVV, vegene åpnes til neste helg, senest fredag 28. mai.

24.03 2021

Pga strengere regler i smittevernet mot corona er årsmøtet i Fåberg Vestside Utmarkslag 25. mars utsatt på ubestemt tid, avgjørelse på tidspunkt for årsmøtet blir tatt etter påske.

24.09 2020
Elglag Tildelt Voksen okse Voksen ku Kalv Merknader
Baksetra 7 6   2   tilleggsdyr
N. Ruka 7 2 4 2   
S. Ruka 6 4 2 1  
Rinna 7 2 3 4  
Vingrom 8 4 4 2  
Søre Fjellet 7 2 4 2  
Nordfjellet 7 5 2 1   tilleggsdyr
Sørkjølen 6 5 1    

 

1.09 2020
Jaktfelt Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Bakseterkjølen 1  1      I elgjakta
Nordre Ruka          
Søre Ruka     1 1  Hind i elgjakta
Sørkjølen 1 2 3 3  I elgjakta, 1 kalv ordinær jakt
Vingrom   1 1 1  Kalv og hind i ord jakt
Rinna 1    1  2  1 kalv i elgjakta+ bukk
21.06 2020

Årsmøte i Fåberg Vestside Utmarkslag avholdes på Saksumdal Bygdahus nå mandag 22. juni kl 19.00.
Vi ber alle overholde smittevernreglene.

29.04 2020

Husk at det er på tide å levere fangstrapport for høsten 2019 til Jaktutvalget v/Lisbeth Rustad: lisbet@rustadgard.no

24.09 2019
Jaktlag Okse Ku Kalv Merknad
Bakseterkjølen 2 2  4 Tillegg
Nordre Ruka 4 2  3 Ferdig
Søre Ruka 4 2  1 Tillegg
Sørkjølen 4 1  3 Ferdig
Rinna 4 1  4 Ferdig
Nordfjellet 5 2  1 Ferdig
Søre Fjellet 2 4  2 Tillegg
Vingrom 3 5  1 Ferdig
Sum 28 19 19  

 

3.09 2019
Jaktfelt V. bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Sørkjølen 1   1 1  
Rinna     1 1  
Søre Fjellet     1    I elgjakta
Baksetra  1        I elgjakta
N Ruka     1    
Baklsetra       1  
Sørkjølen       1  

 

18.05 2019

Søknadsskjemaer for rådyrjakt 2019 ligger under fanen "Jakt" på menylinja.
Søknadsfrist er 10/7-2019

25.02 2019

Skiløypa fra Sjoga mot Kopnagel er midlertidig lagt om pga tømmerdrift i Braastadvegen. Løypa tar av fra velteplassen innafor Midtbekken (skiltet)

20.12 2018

Rekonstruksjon av nettsidene startet i dag.^ Til toppen