Nyheter

24.09 2021
Elglag Tildelt Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 7 2 3 2  1 tillegg
N.Ruka 7 3 2 1  
S.Ruka 7 3 1 5  
Sørkjølen 6 2 2 2  1 tillegg
Vingrom 8 2 5 1  1 tillegg
Rinna 7 2 2 4  
Søre fjellet 7 5 1 1  1 tillegg
Nordfjellet 7 5 1 1  
   Sum  24  17  17  58 totalt

 

21.09 2021
Jaktfelt Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
 Vingrom 1        
 Rinna 1   1    
 Sørkjølen       1  
 Rinna 1        
 Nordre Ruka   1      
 Rinna 1        
           
7.08 2021

Jaktkort for småvilt på Fåberg Vestside kan nå kjøpes på Inatur.no her.

14.06 2021

Fiskeutvalget i FVU med Hans Christian Brekken i spissen har sammen med gode medhjelpere tatt ut over 8000 åbbår i N. Sjogvatnet. Det meste er tatt i nordenden og på østsida med ruser innkjøpt av FVU. Flere liter med rogn er også tatt opp slik at en håper det blir bedre levevilkår og næringsgrunnlag for bestanden i vatnet.
Rusefisket fortsetter neste vår og da blir også Sørvatnet inkludert. Det er bare en kort tid etter isløsning at gytingen foregår så det er om å gjøre å ha ute flest mulig ruser første uka etter at isen har gått.

27.05 2021

Alle vinterbrøyta veger i Fåberg Vestfjell er nå åpna for kjøretøyer under 3500 kg. Vær obs på stedvis mjuk vegbane og løse kanter. Kjør forsiktig.

27.05 2021

Svein Grønlien fra Saksumsdalen ble på årsmøtet tidligere i mai valgt til ny leder i Fåberg Vestside Utmarkslag. Svein har vært med i styret tidligere også, bl a som leder av Fritidsutvalget. Øvrige kontakter i styret ser du under fanen "Kontakter i FVU"

21.05 2021

Vegene åpnes ikke til pinsehelga sier FVV, vegene åpnes til neste helg, senest fredag 28. mai.

24.03 2021

Pga strengere regler i smittevernet mot corona er årsmøtet i Fåberg Vestside Utmarkslag 25. mars utsatt på ubestemt tid, avgjørelse på tidspunkt for årsmøtet blir tatt etter påske.

24.09 2020
Elglag Tildelt Voksen okse Voksen ku Kalv Merknader
Baksetra 7 6   2   tilleggsdyr
N. Ruka 7 2 4 2   
S. Ruka 6 4 2 1  
Rinna 7 2 3 4  
Vingrom 8 4 4 2  
Søre Fjellet 7 2 4 2  
Nordfjellet 7 5 2 1   tilleggsdyr
Sørkjølen 6 5 1    

 

1.09 2020
Jaktfelt Voksen bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Bakseterkjølen 1  1      I elgjakta
Nordre Ruka          
Søre Ruka     1 1  Hind i elgjakta
Sørkjølen 1 2 3 3  I elgjakta, 1 kalv ordinær jakt
Vingrom   1 1 1  Kalv og hind i ord jakt
Rinna 1    1  2  1 kalv i elgjakta+ bukk
21.06 2020

Årsmøte i Fåberg Vestside Utmarkslag avholdes på Saksumdal Bygdahus nå mandag 22. juni kl 19.00.
Vi ber alle overholde smittevernreglene.

29.04 2020

Husk at det er på tide å levere fangstrapport for høsten 2019 til Jaktutvalget v/Lisbeth Rustad: lisbet@rustadgard.no

24.09 2019
Jaktlag Okse Ku Kalv Merknad
Bakseterkjølen 2 2  4 Tillegg
Nordre Ruka 4 2  3 Ferdig
Søre Ruka 4 2  1 Tillegg
Sørkjølen 4 1  3 Ferdig
Rinna 4 1  4 Ferdig
Nordfjellet 5 2  1 Ferdig
Søre Fjellet 2 4  2 Tillegg
Vingrom 3 5  1 Ferdig
Sum 28 19 19  

 

3.09 2019
Jaktfelt V. bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Sørkjølen 1   1 1  
Rinna     1 1  
Søre Fjellet     1    I elgjakta
Baksetra  1        I elgjakta
N Ruka     1    
Baklsetra       1  
Sørkjølen       1  

 

18.05 2019

Søknadsskjemaer for rådyrjakt 2019 ligger under fanen "Jakt" på menylinja.
Søknadsfrist er 10/7-2019

25.02 2019

Skiløypa fra Sjoga mot Kopnagel er midlertidig lagt om pga tømmerdrift i Braastadvegen. Løypa tar av fra velteplassen innafor Midtbekken (skiltet)

20.12 2018

Rekonstruksjon av nettsidene startet i dag.^ Til toppen