Nyheter


24.09.2018

Jaktlag Okse Ku   
Kalv Merknad
Baksetra 4
2
   
N. Ruka 2
4
3
 
S. Ruka 1
3
2
 
Sørkjølen 3
1
3
 
Vingrom 4
2
1
 
Rinna 3
3 2
 
Nordfjellet 3
4
   
Søre fjellet 3
2
1
 
 Sum 23
21
12
 12.09.2018

Jaktfelt V. Bukk Spissbukk Hind Kalv
Sørkjølen   2    
         
         
         
         
         
         
         
         06.09.2018

Jaktkort for småvilt legges ut lørdag 8. sept på G-Sport Strandtorget og Joker Vingrom.01.09.2018

FVU åpner igjen for rypejakt på Skjellbreidsfjellet fra 15. september, les mer under menyen "Jakt" og "Jaktregler for småviltjakt"
Dagskvoten pr jeger er satt til 2 ryper.29.08.2018

Kart over de 8 jaktfeltene på Fåberg Vestside finner du nå under menyknappen "Jakt" øverst på sida.06.06.2018

Alle vegene i Fåberg Vestfjell er åpnet for trafikk, også for tyngre kjøretøyer over 3.5 t.29.05.2018

FVV melder at alle fjellvegene i Fåberg Vestfjell nå er åpnet for kjøretøyer opp til 3,5 t, unntatt strekningen mellom Skjellbreidsbrua og Dingen.
Det vurderes mot helga hvilken veier som kan åpnes for tyngre kjøretøyer. Info kommer om det.28.05.2018

Skjemaer ang rådyrjakt 2018 finner du nå nederst under menyknappen "Jakt"24.05.2018

Da er alle vinterbrøyta veger samt Sveseterlia – Åltjern og Svesetera – Lortholoa åpna for personbiler. Det er fortsatt snø på enkelte steder, så kjør forsiktig.
Det ligger fortsatt så mye snø at vegen fra Sveseterlia – Bleikjesetera ikke kan åpnes ennå.17.05.2018

Vegstyret har vegene i Vestfjellet under konstant vurdering for å bestemme når de kan åpnes.

Sjogvegen frem til Lortholoa åpnes for personbiler 18. mai, innen kl 1500. Vi henstiller alle brukerne til å være forsiktig med å kjøre ut på vegkanten på innersia av vegen. Farlige punkter på vegen er merket med bånd.

Dersom været fortsetter slik som nå, så håper vi å kunne åpne Svartdalsvegen 25. mai. Nærmere beskjed blir gitt senere.02.02.2018

På grunn av faren for smitte av CWD er det et generelt forbud mot foring av hjortevilt. Det er nå store snømengder på Østlandet, og Mattilsynet har åpnet for nødforing av rådyr etter søknad. Igangsatt foring forutsettes gjennomført fram til at dyra finner tilstrekkelig med mat i marka utpå våren. Forutsetningen er at slik foring skjer under organiserte forhold i regi av lokal viltforvaltning, og at observasjoner av dyr som viser avvikende adferd blir rapportert. Foringsplassene må kartfestes eller angis med UTM-koordinater (GPS). Foringsplassene må også lokaliseres slik i forhold til vegnettet at de skaper minst mulig trafikkfarlige situasjoner. Eventuelle grunneiere eller andre interesserte som på frivillig basis ønsker å fore rådyr på de foran nevnte betingelser bes snarest melde seg til leder i jaktutvalget FVU Jostein Synstrud, mobil 913 71 723 eller e-post jsynstrud@hotmail.com03.11.2017

Melding fra Jaktutvalget.
FVU avslutter elgjakta 2017 pr 31. oktober med følgende unntak: Dersom FVU mottar melding om observert innmarkselg fram tom    23/ 12 (jakttidas slutt) kan de respektive elglag bli pålagt å jakte på disse dyra
.
Det forutsettes da at hjorte- og rådyrlaga gir elglaga fortrinn til de aktuelle områdene i slike tilfelle. Dyr som felles under slik jakt betales med kr 47,50 pr kilo inkl 25 % MVA. Fellingsavgift tillagt 25 % MVA kommer i tillegg.
09.10.2017

FVU åpner for jakt på skarv i foreningens område Fåberg Vestside på bakgrunn av observsjoner i flere fjellvann. Det kan skytes storskarv og mellomskarv.
Jaktkort for småvilt kan kjøpes på G-Sport Strandtorget og Joker Vingrom, men det kreves ikke kort for jakt bare på skarv, bare betalt jegeravgift.
Jakttid på skarv er fra 1. oktober til 23. desember.24.09.2017

Jaktlag Okse Ku Kalv Merknad
Baksetra 5
 2  4
 
N. Ruka 5
 1  2
 
S. Ruka 5
 1  1  
Sørkjølen 4
 2  1  
Vingrom 4
 2  3  
Rinna 3
 3  2
 
Nordfjellet 3  2  2  
Søre fjellet 4  3  2  
 Sum 33 16
 17
 24.09.2017

Jaktlag V. bukk Spissb. Hind Kalv Merknad
N. Ruka     1    
Rinna 1       Kronhj. 12 t
Sørkjølen       1 Hokalv
Sørkjølen       1
Hokalv 28/9
N. Ruka
     
1
Hokalv  5/10
Rinna 1
       15/10
S. Ruka
    1
1
Ungdyr og hokalv
N. Ruka
1
       
Sørkjølen     1
1
Hokalv
           
           
           
           
           19.09.2017

Vi oppfordrer til å kjøre forsiktig i disse jakttider, det er både hunder og andre dyr som kan krysse vegene og det er leit for alle om noen skulle bli påkjørt.
Det er registrert biler som holder altfor stor fart etter forholdene, senk farten på fjellvegen og kjør aktsomt.21.08.2017

Det er besluttet at rype fredes også i år  på Fåberg Vestside.
All annen småviltjakt foregår som tidligere år.
Minner om at røy også er fredet.12.08.2017

Det skal byttes ut stikkrenner i Sjogvegen mandag 14. aug så vegen blir stengt mellom kl 08.00 og 130010.08.2017

Det blir grøfterens og utskifting av stikkrenner på Sjogvegen i uke 33 slik at vegen tidvis blir stengt.
Det skiltes når vegen stenges.30.06.2017

FVU ønsker å inngå 2 ettersøksavtaler for rådyr med ekvipasjer bosatt innen FVU sitt geografiske virkeområde med virkning fra bukkejaktas start 2017. Godtgjørelsen for å stille med ekvipasje er som i tidligere år tildeling av ett gratis bukkekort.

Interesserte jegere med godkjent hund bes kontakte leder i jaktutvalget, Jostein Synstrud på e-post jsynstrud@hotmail.com Henvendelsen må inneholde hundeførers jegeravgiftskort og godkjenningsbevis på hunden. FVU forbeholder seg retten til å velge ut de to aktuelle ekvipasjene blant de interesserte.

Frist for å melde sin interesse er 20 juli 2017.
09.06.2017

Vegen fra Saksumsdalen til Svesetra og fra Bleikeseter til Skjellbreia åpnes for personbiltrafikk.09.06.2017

Fåberg Vestside Utmarkslag lyser ut jakt på rådyrbukk, og ordinær rådyrjakt for sesongen 2017.
Bukkejakt tildeles enkeltjegere. Ved stor etterspørsel etter jakt vil jegere bosatt innen utmarkslagets område bli prioritert ved tildeling.
Ordinær rådyrjakt tildeles lag på 2-6 jegere. Ved stor etterspørsel etter jakt vil jaktlag med majoritet av jegere bosatt innen utmarkslagets område bli prioritert ved tildeling.
Søknadspapirer fåes ved henvendelse til:
FVU v/Jostein Synstrud, Hauklivegen 80, 2625 Fåberg
evt på e-post: jsynstrud@hotmail.com innen 20. juni 2017.24.05.2017

Svartdalsvegen åpnes for biler opp til 3.5 t i dag kl 17.00
Vegen er fortsatt stengt mellom Bleikeseter og Skjellbreia.22.05.2017

Sjogvegen åpnes for personbiler opp til 3,5 t onsdag 24. mai kl 17.00
Svartdalsvegen er fortsatt stengt på grunn av tele og flomskader.03.04.2017

Statutter for tildeling av elg og hjortejakt er lagt ut under fanen "Jakt" i menylinja.
Arkene er lagt ut som pdf-filer.21.12.2016

Det skal registreres mårens påvirkning som predator på småvilt. Derfor skal fangst av mår på hele Fåberg Vestside (kjølene og vestfjellet) registreres.
De som har fanget mår i dette området i fjor vinter (2015/16) og hittil i vinter bes melde dette enten på mail til jarjohan@bbnett.no eller på tlf gjerne sms til 92062239.
Vi trenger antall, ca når og hvor måren er tatt.05.11.2016

Restkvota fra i fjor er overført slik at nå er det følgende dyr å jakte på:
3 voksne bukker
0 hind
4 spissbukk/kalv

25.09.2016

Lag Okse Ku Kalv Merkn
Baksetra 5 2 3  
N. Ruka 3 3 2  
S. Ruka 5 2
2
 
Sørkjølen 4 1 2
 
Rinna 3
3
2
 
Nordfjellet 3
3
   
Søre fjellet 3 3 2  
Vingrom 4 3 3  06.09.2016

Pga forventet stort jaktpress på et lite område utsettes fuglejakta på Skjellbreidsfjell til småviltjakta starter ellers på Fåberg Vestside, altså 1. oktober for innenbygds.
Rype og røy er fortsatt fredet.02.09.2016

Jaktfelt V. bukk Spissbukk Hind Kalv Merknad
Baksetra 1 1      
Sørkjølen   1      
Vingrom     1    
Rinna     1 1  
N. Ruka     2 1  
Sørkjølen 1       I elgjakta
Rinna     1   I elgjakta
N.Ruka 1       I elgjakta
S. Ruka    1     I elgjakta
S. Ruka 1
      I elgjakta, 13 t
S. Ruka     1
  I elgjakta
Sørkjølen   1      
S.Ruka     2
2
 
           27.08.2016

FVU har besluttet å frede rype også denne høsten. All annen småviltjakt går som normalt.
Grunnen til fredning av rype er at det er lite stamfugl og dårlig produksjon.24.08.2016


De finnes fortsatt, Lars Moldal tok en rugg på 2,1 kg i Rinnaelva i midten av august ganske langt oppe i elva.
Han sier han ble ganske overrasket av størrelsen, men det er ikke den eneste storfisken Lars har tatt i denne elva. Han kommer definitivt til å prøve igjen.08.08.2016

Kart over ny grense mellom rådyrfelt 4 og 6 finner du under menyknappen "Jakt", eller her.11.06.2016

Vegselskapet melder at alle fjellvegene er åpnet for personbiltrafikk. Vegen fra Grøtåskrysset til Dingen er dårlig, så det anbefales at de som skal til Skjellbreia kjører via Bleikeseter. Vegene er fortsatt stengt for tyngre kjøretøyer, dvs over 3500 kg.29.05.2016

Bommer i de vinterbrøyta vegan står åpne. Sjogvegen å Svartdalsvegen æ stort sett grei, men telen har itte gått helt ut enda. Gausumsetervegen æ mjuk spesielt innerst før parkeringa. I det resterende veinettet ligg d enkelte steder 20-40cm snø. Når vegen bli åpna kunngjør vi det hær, men vegen æ itte åpna enda. Ellers spør noen om kjøring m/lastebil til hyttebygging. Kjøringen mæ tunge kjøretøy må vente til uke 25 (minst).  Svein Grønlien20.05.2016

Fåberg Vestside Utmarkslag lyser ut jakt på rådyrbukk og ordinær rådyjakt for jaktsesongen 2016. Bukkejakt tildeles enkeltpersoner. Ved stor etterspørsel etter jakt vil innenbygdsboende jegere bli prioritert ved tildeling. Ordinær rådyrjakt tildeles lag på 2-6 jegere. Ved stor etterspørsel etter jakt vil jaktlag med majoritet av innenbygdsboende jegere bli prioritert ved tildeling. Søknadspapirer fåes ved henvendelse til FVU v/Jostein Synstrud, Hauklivegen 80, 2625 Fåberg, evt på e-post til jsynstrud@hotmail.com innen 4. juni 2016.22.04.2016

Jaktlag som ønsker å jakte hjort på FVU sitt jaktterreng må senest 30. april ha meldt sin interesse til: FVU v/Jostein Synstrud, Hauklivegen 80, 2625 Fåberg, evt e-post: jsynstrud@hotmail.com for å få tilsendt søknadspapirer. Jakta tildeles primært til jaktlag med grunneiere i FVU på laget.22.04.2016

Jaktutvalget minner om jaktrapportering/"Sett rådyr" for jakta på bukk og ordinær rådyrjakt 2015. Jegere/jaktlag som ikke har rapportert innen 1. mai 2016 blir ikke tildelt bukke/rådyrjakt høsten 2016. Rapport leveres FVU v/Jostein Synstrud, Hauklivegen 80, 2625 Fåberg, evt e-post: jsynstrud@hotmail.com13.11.2015

Ny fellingstabell for hjortejakta med utskilt spissbukk fra voksen. Fordelingen skal være tilnærmet 30% hind, 25% voksen bukk og 45% kalv/spissbukk.

Jaktrett V. bukk Hind Kalv Sp.bukk Merknad
Baksetra          
N.Ruka   1   1  
S.Ruka 2       i elgjakta
Sørkjølen 2 1   1 1 sp.bukk i elgjakta
Vingrom  1        
Rinna   1   3 2 bukker i elgjakta
Sum
5 3 5  25.09.2015


Elgretter

Okse Ku Kalv
Baksetra 5 3 3
Nordre Ruka 3 3  2
Søre Ruka 4
3 2
Sørkjølen 5  1  1
Vingrom 4
4
1
Rinna 4
2 2
Nordfjellet 5    1
Søre Fjellet 3 3 308.09.2015

I likhet med Øyer, Ringebu og Gausdal har styret i FVU bestemt å kutte ut jakt på rype, orrfugl, storfugl og jerpe for jaktsesongen 2015. Kald og fuktig vår og forsommer har gjort at nesten ingen kyllinger har overlevd.
Fuglejegere som allerede har kjøpt kort får refundert beløpet mot å levere kortet til utsteder.31.08.2015

Bestemmelser om jakt med løs hund på Fåberg Vestside finner du her.30.08.2015

FVU er blitt informert om at det er feil på kartet over Felt 4 Sørkjølen hva angår jaktbare arealer. I forbindelse med en revidering av kartene i 2012 ble en god del av det som da var ikke jaktbart areal ikke videreført på det kartet som nå ligger ute på FVU sine hjemmesider.
FVU beklager dette, og har sett på saken. En har valgt for resten av jaktåret 2015/2016 å skravere ut det samme arealet som var tatt ut før 2012. Dette arealet består av et konglomerat av innmark, ikke innmeldt utmark, innmeldt utmark og eiendommer med uklare eiendomsforhold. Kart som viser areal med jaktforbud for rådyr- og småviltjakt vedlegges, i det en ber jegerne ta hensyn til dette.
Til INFO nevnes at FVU har startet en gjennomgang av eiendoms- og medlemsregisteret, og en forventer å ha oppdaterte kart over samtlige jaktfelt klar til neste jaktsesong. Kart her.
11.08.2015

Litt forandring av regelverket for småviltjakt finner du under menyen "Jakt" eller her.09.07.2015

Alle som fisker med garn skal sende inn fiskerapport etter sesongslutt. Det er grunnlaget for fiskeutvalget til å ta de rette grep i kultiveringsarbeidet.
De som sender inn rapport er nå med i trekningen av neste års fiskekort med alle rettigheter, dvs sesongkort for stang, oter og garn.
Rapportskjema finner du under menyknappen "Fiske"
 08.07.2015

Resultatene for felling av smårovvilt er klare, her er lista:

1. Kjetil Roland 14 rever - 2800 poeng
2. Roger Foss Olsen 10 rever - 2000 poeng
3. Arne Owren 5 mink - 1500 poeng

Vinnerne får enten sesongkort på småvilt, kort på rådyrbukk eller sesongkort fiske på Fåberg Vestside etter eget ønske.
 12.06.2015

Alle veiene i Fåberg Vestfjell er åpnet for personbiltrafikk unntatt vegen mellom Storstø/Grøtåskrysset og Skjellbreia.
Den er fortsatt for bløt for biltrafikk.
 02.06.2015

Jegere som ønsker kort på hornbærende rådyr, tidlig bukkejakt i perioden 10/8-24/9 2015, og/eller som ønsker jakt på rådyr (ordinær rådyrjakt) i perioden 10/10-23/12 2015 bes henvende seg på e-post til eder i Jaktutvalget Jostein Synstrud jsynstrud@hotmail.com innen fredag 19.juni 2015 for å få tilsendt søknadspapirer.
Ordinær rådyrjakt tildeles primært til jaktlag på 2-6 jegere.
Jaktutvalget FVU.21.05.2015

Vingrom Graveservice har i to dager nå fjernet røtter og stein fra Svartdalsvegen slik at den kan åpnes
fredag 22. mai kl. 12.00. Vegkantene er fortsatt bløte så kjør midt i vegbana.
Fra Bleikeseter mot Korstjern er vegen fortsatt så bløt at den holdes stengt ei uke til.
Sjogvegen er åpnet til Lortholoa.

15.05.2015

De som ønsker å delta i konkurransen om flest felt smårovvilt har frist ut mai mnd til å forevise enten til oppsynet eller jaktutvalget. Premien er enten jaktkort sesong på småvilt, eller fiskekort for Fåberg Vestside.

14.05.2015

Vegstyret har hatt befaring på vegene og besluttet å vente med åpning til pinsehelga, det er fortsatt tæla og det kreves også noe maskinarbeid enkelte plasser før vegene kan åpnes.18.04.2015

Hatt servertrøbbel, men de fleste har vel fått med seg at både Svartdalsvegen og Sjogvegen er stengt pga vårbløyta. Åpning kunngjøres her.21.12.2014

Kun en voksen bukk gjenstår av hjortekvota.

20.12.2014

Dyr som gjenstår på kvota nå er en voksen bukk og kalv/spissbukk.

13.12.2014

Det er delt ut 4 hjorter til slik at jakta kan fortsette selv om opprinnelig kvote er fyllt.
Det kan felles 1 bukk og spissbukk, hind og kalv.

10.12.2014


Jaktutvalget har kjøpt inn et antall mårfeller som kan lånes ut gratis til fangst.
Det oppfordres til å jakte smårovvilt for å bedre bestanden av småvilt i "vårt" område.
Henvendelse til oppsynet som også vil gi råd om oppsetting og steder der mår ferdes.
Se også i menyen "Jakt" om premiering.

21.11.2014

Det er som tabellen under viser felt 5 hind i hjortejakta, jaktutvalget godkjenner nå felling av 7 hind, så fortsatt er det muligheter. Ved felling av hind nå er det viktig at det meldes inn raskt til oppsynet.

16.11.2014

Bukkekvota for hjort er fyllt opp, så heretter er det jakt bare på hind og kalver.
Spissbukk går fortsatt som kalv.

24.09.2014

Jaktlag Tildelt Tillegg Okse Ku   
Kalv
Baksetra 8 2 3 3
4
N. Ruka 8 1
2 3
3
S. Ruka 8  1 4
4  
Sørkjølen 6  2 3 3  1
Rinna 7 2 4 2 3
Nordfjellet 5  1 2 2  1
Søre fjellet 6  2 4  1 3
Vingrom 8  1 3 3 3

08.09.2014

Jaktlag Bukk Hind Kalv
Baksetra   1
 
N. Ruka 3 2  
S. Ruka   1
 2
Sørkjølen 1+3 pigg
 5 1
Vingrom 1+1pigg
 1  
Rinna 1
   

21.08.2014

Åltjernstreff arrangeres lørd 23. august på tradisjonellt vis. Varme griller, fritt fiske, kaffe og sosialt samvær. Værforbehold.15.06.2014

Alle vegene i Vestfjellet er åpnet for personbiltrafikk. Noe skader her og der så kjør forsiktig, utbedring pågår.05.06.2014

Melding fra vegstyret: Det bli mulig å kjøre til Svesætra via Sjoga, og til Skjellbreia via Bleikesæter fra i mårrå (fredag 6/6). Vegen er stengt v/Krokhytta(nederst på Svesetra), og v/Arlissætera. Auggelia og Svesæterlia er ikke kjørbar enda. Kjøring kun med lette kjøretøy (max. 3500kg)02.06.2014

Vegen til Ruka og Kinna er åpnet i dag. Det meldes om litt snø mellom Harebu og Ruka, og litt mellom Kinna og Støla, men det forsvinner i løpet av en dag eller to. Ellers er veiene tørre og fine. Vegen opp Bøeslia er fortsatt stengt, så der er omkjøring via Hauklia.28.05.2014

Vinterbrøyta veier fra Storlon og innover mot Korstjern og Åltjern er nå åpna for personbiler. Veier som ikke har vært brøyta i vinter er fortsatt stengt. Isen er i ferd med å forsvinne på vatna, halve N. Sjogvatnet er isfritt nå i kveld så ut med båtene folkens..23.05.2014

Sjogvegen er nå åpnet for personbiltrafikk. Vær obs på at det er bløte kanter. Svartdalen må vente en uke til da det kreves noe utbedringer. Dugnad på Sjogvegen i dag ble utsatt da det satte til med styrtregn, så det er mye hull og dårlig vegdekke.22.05.2014

Svarttjernsvegen på Jørstadhøgda/Bakseterkjølen er åpen for personbiltrafikk. Ta hensyn til at vegen kan være bløt noen plasser der snøen har ligget lengst.20.05.2014

Slik det ser ut nå åpner Sjogvegen fredag 23. mai (ettermiddag), Svartdalsvegen trenger mer opptørking og en håper å kunne åpne den fredag 28. mai.17.05.2014

Det har vært innbrudd i ei hytte på Torpasida ved grensa til Fåberg Vestfjell, hytteforeningen har sjekket hyttefeltene i Vestfjellet, og der er det ikke oppdaget spor etter innbrudd. Vegene er fortsatt stengt, men det blir vegbefaring mandag kveld. Nytt om åpning kommer straks det blir avgjort.06.05.2014

«Hytteforeningen foretok en befaring langs Sjogvegen og Svartdalsvegen/Gaustumsetervegen 2. mai. Vegene var fri for snø og alle stikkrenner var åpne bortsett fra en liten renne på Sjoga. Dessverre så er vegene veldig hullete, Svartdalsvegen i særdeleshet, og det er i tillegg noen spor etter telehiv. Egentlig en positiv befaring, men med en værvarsling i denne uken (uke 19) om 30 – 35 mm nedbør hvorav i verste fall alt som snø, kan ikke vegene åpnes med det første. Vi planlegger ny befaring i slutten av uke 19.»21.04.2014

Vegene i Fåberg Vestfjell stenges for biltrafikk tirsdag 22. april kl 12.00 og åpnes ikke før de er tørket opp. Åpning bekjentgjøres her.01.04.2014

FVU har innført en ordning med premiering for felt rødrev, mår, mink, røyskatt, ravn og kråke.
De tre beste jegerne gjennom jaktåret premieres med enten bukkekort eller sesongkort på småviltjakt.

Les mer under menyknappen "Jakt".
31.01.2014

Problemer med snømengdene i Svartdalen gjør at den vegen ikke åpnes før lørdag morgen 1.feb.30.01.2014

Hvis ikke noe uforutsett skjer vil alle vegene i Fåberg Vestfjell være farbare fra kl 17.00 fredag 31/1. Hvis noen er i tvil om noe ang vegene kontakt Bjarne på tlf 9084255417.01.2014

Morten Kråbøl holder foredrag om revejakt og metoder på skytesimulatoren Strandtorget mand 27. og tir 28. januar kl 18.30 til 20.30. Her er sjansen til å lære om revejakt av en ekspert.02.12.2013

Noen småviltjegere tar viltpleie på alvor og prøver aktivt å redusere en alt for stor reve og mårbestand. Jegerne har derfor satt ut mårfeller flere steder i fjellet i lovlig jakttid og med godkjente feller.
Ved ettersyn mandag viste det seg at en felle oppsatt ved Åltjern var fjernet av uvedkommende. Fellen var merket med  navn slik reglene krever, og vi velger å tro at hendelsen beror på en misforståelse.
Eieren håper fella kan tilbakeleveres, eller leveres til oppsynet da slike feller tross alt er ganske kostbare.25.09.2013

Her er link til telefonliste over elgkjøttselgere på Fåberg Vestside. Klikk "her" eller bruk menylinja øverst.25.09.2013

Oversikt over felt elg 2013 finner du under "Jakt" i menylinja eller klikk her.15.09.2013

Tabellen viser felt hjort høsten 2013 og oppdateres jevnlig.

Jaktlag

Bukk

Hind

Kalv

Bakseterkjølen

 

 

 

Nordre Ruka

 2

 

 

Søre Ruka

 

 

 

Sørkjølen

 1

 

1

Vingrom

 1

 

 

Rinna

 1

 

 
10.09.2013

Jaktkalender som viser jaktbare arter og jakttider ligger under menyen "Jakt", eller klikk her. Litt forandring på jaktider, bla er revejakt uten hund tillatt fra 15. juli, og oppholdet i rådyrjakta er fjernet.10.09.2013

Arbeidet med å bytte ut stikkrenner langs Svartdalsvegen starter 11. sept og vil vare ut denne uka og i uke 38. Det må påregnes noe ventetid slik at det anbefales å kjøre om Sjoga eller Sveseterlia for de som skal til Åltjern eller lenger inn i fjellet.03.09.2013

Vegselskapet i Fåberg Vestfjell tilbyr nå en vegbillett beregnet for jegere som er over snittet ivrige. For kr 500,- får du nå en billett som gjelder fra 10. september og ut oktober med så mange passeringer du vil.
Billetten kan kjøpes hos L-Regnskap i Felleskjøpbygget på Lillehammer.20.08.2013

Lørdag 24. august kl 12.00 arrangeres årets Åltjernstreff. Det blir grilling, natursti og sosialt samvær. Gratis fiske i Åltjerna. Ta med egen grillmat. Værforbehold.15.06.2013

Da meldes det at vegselskapet har åpnet alle veger i Fåberg Vestfjell for personbiltrafikk., men brua over Skjellbreidsbekken er ødelagt slik at den ikke kan passeres. Dette er det opplyst om med skilt i begge ender av vegstrekningen.
Vegen opp Auggelia mot Dingen og til Skjellbreidsbekken er farbar.
God tur til fjells.
12.06.2013

Vegen mellom Lortholoa og Svesetra er åpnet, også mellom Bleikeseter og Skjellbreia. Gaustomsetervegen er også farbar nå. Alle strekningene er kun åpnet for personbiler.
Svartdalsvegen er fortsatt stengt.07.06.2013

Skadene på vegnettet er taksert og arbeidet med å utbedre er i gang. Først prioriteres vegen opp Sveseterlia via Åltjern, Lunken til Korstjern. Vegen til Skjellbreia må tørke mer før den er kjørbar.
Vegen mellom Lortholoa og Svesetra og Svartdalsvegen er fortsatt stengt.
31.05.2013

Vegen fra Saksumdalen opp Sveseterlia til Åltjern og Lunken åpnes for trafikk lørdag 1.juni morgen. Vegen er ikke veldig bra, men kjørbar. (kjør forsiktig) Veglaget får ikke lov å utbedre ytterligere før skadene er taksert.
Det har foregått noe trafikk på stengte veger, så veglaget oppfordrer til å respektere sperringene.
Ved Lunken er det stopp, men for folk med hytte på Bleikeseter eller f. eks Korstjern kan en parkere ved Arlien-naustet og gå resten.
Siste (1. juni) : Vegen mellom Lortholoa og Svesetra er fortsatt for bløt til at den kan åpnes for trafikk.30.05.2013

Vegselskapet jobber iherdig med å kartlegge/utbedre skadene etter ødeleggelsene av vegnettet i Vestfjellet, men det store utbedringsarbeidet kan ikke igangsettes før skadene er taksert i neste uke av Naturskadefondet.
De håper likevel at vegen opp fra Saksumsdalen, Sveseterlia til Åltjern og Lunken kan utbedres midlertidig nå slik at den er åpen for trafikk fra lørdag morgen. Mer info kommer når det er avklart. Andre veger er fortsatt uframkommelige, bortsett fra Sjogvegen.
24.05.2013

Svartdalsvegen er ødelagt av flomvann og er ikke farbar. Det samme er vegen opp Sveseterlia. Eneste strekning som er åpen er Sjogvegen mellom Torpavegen og Lortholoa.
Veglaget har forsøkt å ta seg lenger inn i fjellet, men kom ikke fram så skadene innover er fortsatt ukjent. Folk på sykkel vil forsøke å komme inn slik at skadene blir registrert.
Det jobbes med en plan for utbedring, men vegene er stengt (unntatt Sjogvegen) i helga og allefall ut i neste uke.
25.04.2013

Styret har vedtatt forandringer i fiskereglene etter innspill fra fiskere og fiskeutvalget i foreningen. Nå blir det lov å otre fra båt i flere vann, bl a på Lunken og Skjellbreidsvann. Fisketidene er også forandret ved at oter er lov å bruke i samme tidrom som stangfiske. (fra isløsning)
Også forandring i maskeviddebestemmelsene, og alt dette gjøres i et forsøk på å bedre kvaliteten og størrelsen på fisken i flere vann.  Trekketid for garnfiske er også forandret, i følge de nye reglene trenger en nå ikke trekke garn før innen kl 10.00
Komplett regelverk for fiske på Fåberg Vestside her.
16.04.2013

Hytteforeningen ser seg nødt til å stenge Sjogvegen og Svartdalsvegen etter vintersesongen. Vegene er ikke farbare selv etter brøyting. Dato for sommeråpning vil bli kunngjort på hjemmesiden.
Vegene er nå fysisk stengt.
02.04.2013

Vegene i Fåberg Vestfjell er åpne til og med søndag 21. april hvis forholdene ikke forandrer seg mye. Avgjørelse om vegene fortsatt skal være åpne ut over det taes da.01.03.2013

Det avholdes årsmøte i FVU mandag 11. mars kl 19.30 på Bjørns Kro. Vanlige årsmøtesaker pluss tema om hjorteviltbestanden og skader på skog.20.12.2012

Det er åpnet for jakt på frie dyr resten av hjortejakta. 5 dyr gjenstår på kvota.
18.11.2012

 

 

Bukk

Hind

Kalv

Baksetra      
Nordre Ruka

1

 

2

Søre Ruka

2

1

2

Sørkjølen

1

1

1

Vingrom

 

 

 

Rinna

3

 

2

Søre Fjellet

1

 

 
17.10.2012

 

I går felte også John Magne en kronhjort, på samme måten som den Marius felte ble også denne lokket på skuddhold med brøling. Gruven jakter på Søre Ruka og elglaget han jakter sammen med er veldig fornøyd med årets utbytte.
Det er bra med både elg og hjort meldes det, men hjorten er nok noe vanskeligere å jakte på enn elgen.
11.10.2012


Marius satt på post sammen med sin far og såg flere dyr komme frampå. Så tok han fram selvlaget lokkeredskap og brølte som en hjort. Da kom kronhjorten i full fart mot posten, stillte seg med bredsida til, og en fornøyd jeger kunne føre opp i jaktjournalen sin aller første hjort, attpåtil en kronhjort med 15 tagger. 
10.10.2012

Under menyknappen "Jakt" finner du nå kart med soneinndeling og skraverte felt på kartet som er fredet for jakt.
Kartet finner du også her.25.09.2012

 

 

Okse

Ku

Kalv

Bakseterkjølen

3

2

 1

Nordre Ruka

3

2

 3

Søre Ruka

 1

3

 3

Sørkjølen

 1

3

2

Rinna

4

 1

 2

Nordfjellet

1

2

2

Søre Fjellet

2

2

2

Vingrom

5

2

 1
24.09.2012

Oppland Hjorteviltregion ønsker å bidra til at det blir lettere for jaktlag å omsette hjorteviltkjøtt, og at det blir enklere for de som ønsker å kjøpe hjorteviltkjøtt å komme i kontakt med de som ønsker å selge. Dette er et resultat av et forprosjekt som Oppland Hjorteviltregion har gjennomført det siste året.
Du kan lese mer om lokal foredling og omsetning av hjorteviltkjøtt i Oppland her.
Rapporten fra forprosjektet finner du her. En oversikt over selgere finnes under menypunktet "Salg av kjøtt". Riktig behandling av hjorteviltkjøtt er viktig for å beholde kvaliteten. En oversikt over personer og bedrifter som kan bidra med foredling og neskjæring finnes under menypunktet "Foredling/Nedskjæring.
Jaktlag og personer/bedrifter som ønsker å bli oppført på listene  må  sende kontaktinformasjon til Oppland Hjorteviltregion.
07.09.2012

 

Igjen har noen brutt opp bomkassene ved innfartsvegene til Vestfjellet i håp om å få med seg noen kroner.
Vegselskapet oppfordrer bilister til å betale via sms slik skiltet viser for å ha minst mulig penger i kassene. Det er veldig enkelt å betale med sms, og det er godt beskrevet på skilt ved siden av bomkassene hvordan en går fram.
Denne gangen var politiet på stedet og sikret spor etter gjerningspersonene.
30.08.2012

Det nærmer seg sesongslutt for garnfiske, og fiskeutvalget oppfordrer alle garnfiskere til å levere inn fiskerapport.
Om ikke fisken er nøyaktig veiet og tellet vil utvalget likevel ha rapport over ca vekter og antall. Dette er viktig for å følge utviklingen i de forskjellige vann med tanke på kultivering. Rapporten kan leveres/sendes til Erik Reistad eller oppsynet. Rapporten kan også legges i en av bomkassene.
Rapportskjema finner du her.
22.08.2012

Se på denne fisken..22.07.2012

Søndag 12. august er det igjen duket for Åltjernstreff. Flere aktiviteter og bl. a. helgrilling av lam.
Ta med venner og familie og møt opp ved nedre Åltjern. Varme griller.
02.07.2012

Fiskeutvalget har lagt ut en båt til allmen gratis bruk også på Bjørtjernet i tillegg til den ved Skjelbreidsvatnet. Det er merket ved veien nord for Bleikeseter hvor stien ned til båten går. Det er lagt ut loggbok i ei kasse ved begge båtene for å registrere hvor mye båtene blir brukt. Skitt fiske. (Foto: Erik Reistad)15.06.2012

Etter tips fra publikum og intenst politiarbeid ble tre personer fra distriktet pågrepet sist natt for hytteinnbruddene i Vestfjellet, og er siktet i saken. To av de arresterte har erkjent forholdet, og politiet regner saken som oppklart. Veldig bra politiarbeid.13.06.2012

Det har vært innbrudd i flere hytter i fjellet etter helga, bl a oppsynshytta. Så langt er det oppdaget innbrudd i 12 hytter i området Storlon- Skjellbreia. Vi oppfordrer folk til å sjekke hyttene sine, selv om vi har vært rundt i mange hyttegrender og undersøkt. Politiet er involvert og vil gjerne ha tips om biler, evt personer som er observert. tlf 02800.12.06.2012

Brua over Rinna ved Svilosen i Saksumsdalen stenges fra mandag 18. juni til og med ettermiddag/kveld onsdag 20. juni. Reparasjonsarbeid på brua krever at det stenges helt for trafikk, alternativ veg om Sjoga eller Svartdalen.
03.06.2012

I vestfjellet er alle vegene åpnet for personbiltrafikk. Det har pågått utbedring ei ukes tid, og noen stikkrenner er skiftet ut slik at vegene blir stadig bedre. Noen steder er fortsatt kantene mjuke som følge av kaldt vær og sen opptørking så kjør forsiktig.18.05.2012

Vegene som har vært vinterbrøytet er åpnet for personbiltrafikk i Fåberg Vestfjell. Dvs Svartdalsvegen til Åltjern, Bleikeseter og til Korstjern, og Sjogvegen til Lortholoa. Svartdalsvegen er fortsatt bløt mange steder, og ikke av veldig god kvalitet. Vegselskapet arbeider imidlertid med utbedring på flere steder.19.04.2012

300Etter 2 dagers jakt styrt av SNO ble bjørnen skutt mellom Haugerhaugen og Svarthaugen kl 14 i dag. Hannbjørnen er en gammel kjenning som nok har vært på besøk i distriktet tidligere og tatt sau. Vekta var 187 kg, men høstvekta ligger nok på ca 230 kg mener SNO. Med andre ord en stor hannbjørn. Etter å ha ringet inn bjørnen i formiddag ble det satt ut poster rundt i området. Hundeekvipasjer ble satt på sporet, og ikke lenge etter ble bjørnen avlivet i los. Det er Direktoratet for naturforvaltning som har bestemt at bjørnen skulle avlives, og SNO ble satt på jobben. Sammen med lokale jegere og kjentfolk ble altså bjørnen lokalisert og skutt.15.03.2012

Det er avholdt årsmøte i grunneierforeningen og Johan Fryjordet fortsetter som leder i styret. Foreningen har skiftet navn til Fåberg Vestside Utmarkslag og vil dermed også få ny logo. Jostein Synsterud tok over etter Erik Malme som leder av jaktutvalget. Erik takket for seg etter 10 år som leder i jaktutvalget, men fortsetter som medlem av utvalget. Erik Reistad leder fortsatt fiskeutvalget og Torunn Riise Jackson friluftsutvalget. I styret ellers fortsetter Johan Enger i to år til.18.01.2012

Nytt løypekart over Fåberg Vestfjell finner du under "Løypeguiden", eller evd å trykke "her"16.11.2011

Fåberg Vestfjell Hytteforening har tatt over ansvaret for vintervegene mvf 13. november. Dette innebærer nye priser for strekningene Torpavegen – Lortholoa og Storlon – Korstjern med avgreining til Åltjern. Prisene er slått opp ved/i bomkassene
01.11.2011

Tabellen under viser hva slags dyr det er igjen å jakte på pr. 12. november.
Da er bukkekvota full.

   Kvote   Felt hittil Jaktbare dyr
Kalv/spissbukk 7 4 3
Voksen bukk 5 5 0
Hind 4 1 319.10.2011

Hjorteskader på granskog i Vingrom. Det kan her dokumenteres at hjorten gjør stor skade på granskog, på et lite område på bare ca 40x50m fant vi 8-10 grantrær som barken var gnagd av slik bildet viser. Det oppfordres til skogeiere å registrere slike skader og få det dokumentert med evt bilder.14.10.2011


Inge Ophus (N. Ruka) felte en flott bukk i Saksumdalen onsdag. Dette er den andre hjorten felt i elgjakta. Totalt er det felt 7 hjorter på vestsida hittil.
Foto: Stig Larsen03.10.2011

15 takker`n og jegern
Første dagen i oktober felte Tom Solås denne kraftige karen på Rinnaretten. Grov over nakken som vindfallet den ligger mot. Hele 15 tagger kan telles. Slike er det ikke mange av.26.09.2011

Tabellen med felt elg er ajour pr. 30. okt kl.17.00

  Okse Ku Kalv
Baksetra  2  2  3
N. Ruka  3 1
 3
S.Ruka 2  2  1
Sørkjølen  5    
Rinna  3  1 4
Nordfjellet  3 2
 
Søre Fjellet 2
 2  2
Vingrom  5  2  220.09.2011


Nye skilt satt opp på Storlon og Sjogbommen, nå ønskes folk velkommen til Fåberg Vestfjell.
Skilta er sponset av Euroskilt AS.18.09.2011

200 såkalte tosåmrige ørreter er satt ut på Kroktjernet på Bakseterkjølen. Fiskeutvalget v/ Erik Reistad og Øystein Slåen bar inn fisken i plastsekker. På bildet har Øystein og Tor Ole Bjerke fra Lhmr Sportsfiskeforening gjort klar fisken for transport til fjells.
Foto: Erik Reistad
08.09.2011

Svartdalsvegen er reparert etter flomskaden, og er nå åpnet for trafikk. Litt småskader er det enda, men vegen er fullt farbar.05.09.2011

Svartdalsvegen er stengt ved Storlon pga store vannskader sør for Hovseterbekken. Det jobbes med å utbedre skaden, og håpet er at vegen kan åpnes igjen i morgen (tirsdag 6.) ettermiddag. Alternativ veg om Sveseterlia eller Sjoga er i orden.
Så snart vegen åpnes igjen opplyses det her på "Nyheter".31.08.2011

Øystein Slåen og Erik Reistad fra fiskeutvalget har satt småmaska garn på Lunken et par netter i et forsøk på å få tatt ut noe småfisk.          Siste natta ble det 28 "tusenbrødre" Bra jobba. Fotos: Erik Reistad
14.08.2011

Lørdag 20. august arrangeres familiedag  på Åltjern. Grilling, natursti og fisking.
Kanskje noen blir utover ettermiddagen og kvelden så frammøte er noe senere i år, grillene er varme fra ca kl 14.00
Vel møtt.
 25.07.2011


Storfisker med storfisk tatt på Sjoga, riktinok på garn, men da vet vi at de finnes. Fisken veide 1,5 kg sløyd og Arne sier han ikke har fått større fisk på Sjoga før enda han har fiska der i over 60 år.

Ikke rart fiskern er blid selv om den gis bort til barnebarnet Gaute som var med og satte garna kvelden før.
20.07.2011


Nå ser det slik ut på Storlon etter at skilt og tavler er rettet opp og området ryddet for søppel. Hovedinnfallsporten til Vestfjellet ser endelig presentabel ut. Håper det holder seg slik.

Tavla ved Sjogbommen er også flyttet, står nå ved siden av bomkassa. Etter hvert kommer det også nye info-skilt.
07.07.2011


Fiskeutvalget har lagt ut en båt du fritt kan bruke hvis du vil fiske på Skjellbreidsvatnet.

Båten ligger ulåst på østsiden nord for utoset ca 70 m nord for båthuset.

Båten er klar til bruk, men redningsvest må du selv ha med.

Noen få retningslinjer finner du på oppslag der båten ligger.

Lykke til, tvi-tvi..
25.05.2011

Nå kan det stadfestes at det har overvintret bjørn på Hokna sist vinter. Hiet som var ei utgravd maurtue ble funnet av 2 personer fra SNO og det lokale oppsynet i dag. Bilder fra funnet her.23.05.2011

Fredag 27. mai kl 12.00 åpnes alle vegene i Fåberg Vestfjell for vanlig trafikk.
Fortsatt pågår endel utbedringer etter vårløsinga så rådet er å kjøre pent.23.05.2011

Elgjegerne  som bruker veiene i Fåberg Vestfjell må heretter betale sesongavgift for hver bil som brukes i fjellet under elgjakten melder vegselskapet. Det er mange av de samme som bruker fjellet ellers også, så da kan det lønne seg å kjøpe billetten tidlig slik at en får med seg sommeren også. Et alternativ er selvfølgelig å betale for enkeltturer på vanlig måte. L-regnskap i Felleskjøpbygget på Lillehammer selger sesongkortene.08.05.2011

Les om nye og reviderte fiskeregler, samt utlån av garn under "Fiske" oppe på menylinja.
27.04.2011


Vegene i fjellet er nå i så dårlig forfatning at de er stengt for biltrafikk inntil videre. Det bekjentgjøres her når de åpnes igjen.
12.04.2011

Det oppfordres til forsiktig kjøring på fjellveiene framover, frosne stikkrenner gjør at vannet renner over veien flere steder og graver ut vegbanen.

Flere er tint opp og kommet i riktig leie, men fortsatt renner vannet over veien ved noen bekker.

Her langs Svartdalsvegen ved Tverråa der Egil Malme tok dette bildet for et par dager siden.
08.02.2011

Det ble en bråslutt på gaupejakta søndag, ingen ble felt i Lillehammer kommune. Det datt 2 i Øyer, 3 i Gausdal, 2 i Søre Land og ei i Vang. Da er det over for denne gangen.01.02.2011


Gaupejakta er i gang, men vanskelige sporingsforhold gjør det ikke lett. Det er funnet spor og rådyrkadaver etter kattedyret, men det er vanskelig når det er så lenge siden snøfall.

Bildet viser noen av jegerne under ei matpause første dagen.
18.01.2011


Selv om det er ei stund til fiskesesongen starter legger vi allerede nå ut nyheten om at du kan kjøpe fiskekort på nettet for kommende sesong.

Gå til menyen "Fiske" øverst på sida så kommer det fram "Kjøp fiskekort her"

Uansett tidlig, isfisket er i gang. Skitt fiske.
31.12.2010

Jomfrutur ved Raumyra
Heretter blir det en annen verden når det gjelder kvaliteten på løypene i Fåberg Vestfjell. Takket være bygdas innbyggere, hytteforeningen, hytte-eiere og noen gavmilde sponsorer har Vingrom Idrettslag kjøpt egen tråkkemaskin. Dette bør bidra til at Vestfjellet blir enda mer attraktivt og kanskje flere ønsker seg hytte i området, for tomter er det jo nok av.31.10.2010


En elgokse måtte avlives på Vingromretten i dag etter at det ble oppdaget at den hadde fått venstre framfot over geviret. Den var ganske avkreftet og hadde ikke sjanser til å få foten ned att. Avgjørelsen om avliving var ikke vanskelig da oksen ville gått en pinefull høst i møte. Antagelig skjedd i slåsskamp med en rival. Merkelig tilfelle.
Bildet viser oksen slik den lå og kvilte.17.10.2010


Haran skifter farge om dagen, denne som kryssa Svesetervegen lørdag var nesten helt kvit.

Minner om at det er mye jakthunder i fjellvegene nå om dagen, så vis aktsomhet og kjør pent. Etter haran på bildet kom ei bikkje i full fart ut av skogen.
01.10.2010En 19 takker felt på Vingromretten i dag, bildet viser den stolte jeger.
Mange år siden noe så digert har blitt felt på vestsida.25.09.2010

I tillegg til de som er ført opp i tabellen er det felt en okse som går på felleskvota. Oksen med beinet over geviret tilfalt Søre fjellet. 51 felte elger.

Tabellen over felte dyr blir forsøkt oppdatert hver kveld. Det skilles ikke mellom voksne og ungdyr i denne tabellen.

Lag Okse Ku Kalv Hjort
Baksetra  3 3 1
 
N. Ruka  2  2  1  
S. Ruka 3
 1 3  
Sørkjølen   3
2  
Rinna 2 2 3 4
Nordfjellet 2
2
   
Søre Fjellet 5 2
   
Vingrom 3  3 2
 
Sum 20 18 12  15.09.2010


Nå har rypejakta starta på Skjellbreidsfjellet, og det meldes om middels kull. Det er ikke mye rype så jegerne oppfordres til å spare på steggene med tanke på neste års produksjon.
Noe orrfugl er det også å se men ikke overflod av den heller.03.08.2010

Igjen har "fjellfolk" vært på Vivelsjøen. Det ligger strødd søppel av forskjellig slag, presseninger, klær, plastkopper osv. Skulle vært artig å vite hva slike mener om hvordan det bør se ut rundt oss. Skulle ikke forundre meg om det er de samme som slenger McDonalssøppel ut av bilvinduet. Hvis noen vet noe tar vi gjerne i mot tips, dette er faunakriminalitet.04.06.2010

Alle veiene i Fåberg Vestfjell er nå åpnet for personbiltrafikk. Det anbefales å vente ei uke til med tyngre kjøretøyer. Det kan også i år løses bombillet via sms, "oppskrifta" står ved bomkassene.
Fisket er også godt i gang, så det er ingen grunn til ikke å ta en tur innover. God tur.26.05.2010

Vinterbrøyta veger i Vestfjellet åpnes nå mot helga for personbiler. Det er fortsatt teleskader og løse kanter så veglaget oppfordrer til forsiktighet. Det er spesiellt Svartdalsvegen som har skader etter overflommet stikkrenner, men disse er midlertidig utbedret.20.05.2010

Sjogvegen åpnetSjogvegen er åpnet for personbiltrafikk fram til rundkjøringa på Lortholoa. Det anmodes om forsiktighet da vegskuldrene forsatt er bløte. Svartdalsvegen forventes fortsatt å være stengt en stund framover. Vegen er ødelagt på et par steder der vannet har gravd seg utenom stikkrenner. Hvis noen "må" innover er det passerbart med en litt høy bil m firehjulsdrift og dette kan avtales med Ole S. Rusten tlf 90977227. Spørsmål ang vegen kan rettes til Jan Bye Iversen tlf 92448993 eller Arne Flugstad tlf 90864559.26.04.2010

En eller flere bevere har demmet opp Rinna og forårsaket vann i kjellere i bolighus og oversvømmet brønn. I flere år har bever hatt tilhold i Saksumdalen, og i vinter ble det gitt Beveren som ble tatt i fellefellingstillatelse på skadebever. Nå er den første tatt. Det skjedde søndag morgen med felle som avliver dyret øyeblikkelig. Så gjenstår å se om det er flere der.13.04.2010

Mandag 19. april stenges veiene i Fåberg Vestfjell, slik at siste anledning til kjøring på ei stund blir søndag 18. Åpning av sommerveiene kunngjøres her.09.11.2009

Vintersesongen er godt i gang og hytteforeningen har ovetatt ansvaret for vegene i vestfjellet. Sesongbillett koster 1200,- for Svartdalen og 800,- for Sjogvegen. Enkelttur koster 60 kr for Svartdalen, og 50 kr for Sjogvegen. Det er også mulig å betale via sms på telefon. Framgangsmåte ved oppslag i bomkassene.31.10.2009


Andre kronhjort i historien felt i Stillia av lederen i foreninga Johan Fryjordet. Det var i siste timen med skytelys lørdag at Johan stilte innpå en flott los av unghunden Kaiser på Øversida av Stilvegen. På en liten haug sto dyret helt stille og dermed var det hjort.
En prektig 12 takker lå der med krone i geviret.27.10.2009

Bjørnespor i Svartdalen 27. oktober
Bjørnen har igjen vært på besøk i Fåberg Vestfjell. Nå har den kommet vestfra, krysset Svartdalsvegen, gått nordover forbi østsida av Åltjern og krysset vegen ved seterhusa på Stubberudstølen. Derfra har den gått nordover mot Gausdal. Sikkert samme bamsen som kom denne vegen tidligere i høst. Nå er den nok på veg tilbake.
På bildet ser vi at den har satt bakfoten oppi frambeinsporet. Målet viser 14 cm bredde.16.10.2009

Bjørnen som ble sporet nordfra og krysset Svesetervegen forrige lørdag har gått vestover. Den har antakelig oppholdt seg i lia mellom Lortholoa og Saksumdalen hele denne uka. I natt eller i dag tidlig har den krysset veien nord for Lortholoa og gått i strak kurs vestover. Den har krysset Svartdalsvegen i området Godåsen og videre mot N. Land. Dermed er bjørnen ute av Fåberg Vestfjell for denne gang.25.09.2009

Tabellen viser fordelingen av felte dyr på de forskjellige retter. Oppdatering hver dag under hele jakta.

Lag Hjort Okse Ku    Kalv
Bakseterkjølen    3 1
 2
Nordre Ruka    1 2  2
Søre Ruka   2 1
 2
Sørkjølen 1    2  3
Rinna    2 3
 2
Nordfjellet  1 2
2
 1
Søre Fjellet    3 3  2
Vingrom    5 2 1
Sum 2 18 16 1502.09.2009


Fellessanking av beitedyr starter lør 15. september og ettersanking 20. september.
Bra at dyra er ute av skogen til elgjakta starter 25. september. Noen har allerede startet å frakte dyra hjem fra beite.
26.08.2009

Fra familiedagen søndag 23. aug

Familiedagen på Åltjern ble brukbart besøkt med 50-60 fremmøtte. Det var flott vær og folk koset seg med grilling og kaffe til langt utpå ettermiddag. Det snakkes om kanskje å prøve en ny vri til neste år for å få flere til fjells denne dagen. Hva med å prøve en lørdag ettermiddag i slutten av juni istedfor en søndag i august? Lys sommerkveld, bedre fiske? Du kan si din mening ved å klikke her.
17.08.2009

Premieutdeling 2007
Det arrangeres Åltjernstreff søndag 23. august. Grillene er varme fra kl 12.00.
Det blir fiskekonkurranse, natursti, fotoutstilling, grilling og mere til.
Ta med grillmat, kaffe ordnes av arr.17.08.2009


Det ser ikke ut til å bli det store rypeåret i år heller, det er sett lite kull og jegerne oppfordres til å spare stegger. De er grunnlaget for neste års produksjon.
Lite insekter etter klekking og en kjølig sommer med mye nedbør må ta skylda.
30.06.2009

Styremøte i friluft

Nye sittebenker er plassert ut i fjellet, to ved nedre Åltjern og en på Bukkesletta. Etterhvert kommer det benker på Bakseterkjølen og Kinna også.
På bildet har styret i FVJFF møte på en av de nyutsatte benkene på Åltjern.
09.06.2009


Det er ingen stor nyhet at det er bever i Rinnavassdraget, derimot er det artig å få et bilde av den. Sklir gjennom vannet som en stokk med elektrisk motor, helt stille.

Det er nå bever på minst tre forskjellige steder, og enkelte plasser kan den være et problem for skog og jordbruk. Det følges med på utviklingen. Uansett en artig kar.
03.06.2009


En sauebonde har i flere dager leita etter ei søye som har vært savnet. Sent tirsdag kveld hørte han saubjeller og gikk ut for se hvorfor sauen hadde det så travelt. 30 meter bak sauflokken kom bamsen ruslende og var på vei mot flokken, det lyktes imidlertid å skremme vekk bjørnen uten at no skade ble gjort da. Dagen etter fant han søya som hadde vært savnet, drept av bjørn. Folk fra SNO har vært på stedet og obdusert søya og forsøkt sporing på bjørnen. Det er usikkert hvor den nå har tatt veien.
En forunderlig opplevelse sier saueeieren.
På bildet peker bonden mot seterlykkja der bjørnen ble sett.28.05.2009

Alle veiene i vestfjellet er nå åpnet for trafikk. Nytt i år er at du ikke trenger kontanter for å betale bombillett, nå kan du sende en SMS med mobilen og kvittering kommer på telefonen. Framgangsmåte på oppslag ved bomkassene. Ellers gjelder sesongkort og rabattkort på 10 turer som før.22.05.2009

Offisiellt åpnet for trafikk, men er stengt mellom Åltjern og Boroseter, og fra Bleikeseterkrysset mot Skjellbreia.10.05.2009

Vegen til Sjoga og Lortholoa er åpnet for trafikk. Det blir befaring på Svartdalsvegen fredag 15. mai. Det kunngjøres her når den åpnes.05.05.2009En ivrig elgjeger på kveldstur for å se om trekket var i gang oppdaget noe helt anna enn elgspor. En bjørn hadde krysset Torpavegen ved Nyseterhøgda på tur sørover, og etter en kort sporing innover i skogen fant vi så tydelige avtrykk at det var ikke mye tvil om at det var bamsen som hadde passert. Det er antakelig den det ble sett spor etter ved Kråkhuggu ved påsketider. Det ser ut for at den liker seg i Fåberg Vestfjell slik mange andre gjør...
18.04.2009

Svartdalsvegen er stengt inntil videre pga teleløsing. Sjogavegen er også stengt fra 22. april.
Det blir opplyst her når vegen åpnes igjen.07.03.2009

”Tirsdag 10. mars kl 0800 blir Svartdalsvegen stengt ved Hovseterbekken på grunn av bruarbeid. Går alt etter planen med den nye brua, vil vegen være åpen igjen innen fredag 13. mars kl 1700. Det settes opp plakat ved bommen på Storlon.07.03.2009


Årsmøtet i FVJFF avholdt uten at de store saker var på lista.
Johan Fryjordet (bildet) tok på seg igjen jobben som styrets leder, og Ellen Tråseth tok over friluftsutvalget etter Marit Lindstad. Ola Simenrud valgt inn som nytt medlem i friluftsutvalget, ellers ingen forandringer i styrets sammensetning.
19.02.2009

Årsmøte i FVJFF avholdes på Jorekstad 5. mars kl 19.00 Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 23. februar.
16.02.2009

”Arbeidet med ny bru over Sisukla ved Vismundsvatnet (Åltjernvegen) starter opp i dag 16 feb 2009 og vil foregå til arbeidet er ferdig. Vegen vil ikke bli stengt. Brua over Hovsseterbekken i Svartdalen skal også skiftes, men her vil arbeidet først starte opp etter vinterferien; tidligst i uke 10. Her må vegen stenges noen dager, men opplysninger om dette vil bli slått opp på bomkassa.
29.01.2009

Gaupejakta starter 1. februar, og i vårt område er det 3 lag som jakter. Det oppfordres til samarbeid lagene mellom, og den enkelte jeger skal holde tett kontakt med sin jaktleder. Jaktlaget forplikter seg til å holde seg orientert om fylkesmannens retningslinjer for gaupejakt gjennom tlf nr 97 73 72 23
Informasjon om gjenværende kvote fåes på tlf  90 15 40 84
Melding om påskutte og felte dyr umiddelbart til tlf  97 73 72 2326.01.2009

Melding fra Norges televisjon:
VIKTIG!
Vi minner hyttefolket om at 3. februar er det slutt på analoge tv-signaler i Hedmark og Oppland. Etter denne datoen trenger du en dekoder for å inn få tv-signaler på hytta med vanlig antenne. Du kan sjekke din dekning for det digitale bakkenettet på http://www.ntv.no/dekningskart

11.11.2008

Fredag 14. november overtar hytteforeningen ansvaret for veiene i Vestfjellet. Så lenge brøytesesongen varer har hytteforeningen bominntektene, og dermed gjelder ikke lenger billettene for sommersesongen. Sesongbilletter kan en kjøpe hos foreningens kasserer, ellers er det selvbetjening i bomkassene som før.10.11.2008Også i Saksumdalen falt det en hjort i helga. Her er Eigil med en flott bukk.


Foto: Egil Mathisen09.11.2008En bjørn har vært oppå Svartdalsveien omtrent der stien ned til Godåsen tar av. Den har nok vært etter et rådyr og ble antagelig skremt av bilen til noen harejegere som var på vei innover Svartdalen tidlig lørdag morgen.
Bamsen har nok ikke lagt seg inn enda.
08.11.2008


Lørdag formiddag ble første kronhjorten noensinne felt på Fåberg Vestside.
Det skjedde på østsida av Owrehøgda, og dermed kan laget som jaktet på hjorten "krone" seg med tittelen historiske.
Jakta foregikk som posteringsjakt med en som sporet, og hjorten ble felt i forholdsvis bratt og ulendt terreng, typisk hjorteterreng. Nysnø og mildvær gjorde det lett å følge ferske spor.

Bildet viser laget som felte hjorten.
27.10.2008

Oppdatert 28. oktober  kl 16.05
Oversikten skiller ikke på voksne og ungdyr. Under kolonna "Tildelt" er tilleggsdyr tatt med. Inn i siste uka av jakta er det felt totalt 54 dyr som gir 90 i fellingsprosent av full kvote.
LAG TILDELT OKSE KU KALV SUM
Bakseterkjølen 7 4 1 1 6
Nordre Ruka 8 3 2 1 6
Søre Ruka 6 1 1 3 5
Rinna 9 3 2 3 8
Vingrom 10 4 2 3 9
Søre Fjellet 9 2 2 3 7
Nordfjellet 7 2 3 2 7
Sørkjølen 6 1 2 3 6
Sum   20 15 19 5425.09.2008

Elgjakta startet bra for flere lag, ikke overraskende felte vingromretten første oksen sin på formiddagen første dagen. 7-tagger på rundt 200 kg.
Rinna felte de første, ku og kalv like etter jaktstart om morgenen.
Tabell over felte dyr legges ut tirsdag i neste uke.
24.09.2008

Lukter veldig godt

Som forventet er det ikke det store rypeåret. En viss produksjon har det likevel vært med store variasjoner.
Det oppfordres derfor til å spare "steggene" og heller tenke framover.
Bildet viser en skadet kylling som hunden fant og den hadde nok ikke overlevd vinteren uansett.
28.08.2008Jaktkort for småvilt er lagt ut for salg på G-Sport Strandtorget og Storgata.

Fuglejakt på Skjellbreidsfjellet fra 15. september.
Harajakta starter 1. oktober for innenbygds, utenbygds slipper til 10. oktober.

Jaktregler og priser finner du "her"
04.08.2008

Åltjernstreffet i 2007

24. august arrangeres Åltjernstreffet med grilling, fiskekonkurranse for barn og natursti for alle.
Ta med mat, grillene er varme fra kl 12.00
Alle er velkomne03.08.2008Hytteforeningens sommertreff arrangeres på Sjoga lørdag 9. august kl 16.00
Treffen er åpen for alle og det blir natursti og grilling.
Ta med grillmat og drikke, kaffe serveres gratis.
Varme griller fra kl 17.00
Vel møtt !12.06.2008

Telefonen er 9 cm lang

En bjørn har gått rett over et dyrkningsfelt ved Fløyten fellesseter i vestfjellet, tydelige spor som går strak kurs sørover.
Helt ferskt er det nok ikke, men kanskje ikke mer enn ei uke gamle. Etter sporene å dømme er det en vel voksen hannbjørn som har passert.
Bildet viser avtrykk av høyre bakfot.10.06.2008

Det åpnes igjen for rådyrjakt på Fåberg Vestside, bukkejakt fra 10. aug og den ordinære jakta fra 10. okt.
Hjortejakt på 6 felt fra 10. sept, 2 uker, og fra 1. nov i fjorten dager.22.05.2008

I løpet av ettermiddagen fredag 23. åpnes veiene i Fåberg Vestfjell for personbiler.
Sjogveien fram til Lortholoa, og Svartdalsveien fram til Åltjern, Bleikeseter og Korstjern.
Veien til Boroseter er fortsatt stengt ved Åltjern. Det meldes om løse kanter enkelte steder så det oppfordres til å kjøre mot midten av veien. Ta hensyn og kjør pent.  God tur!19.05.2008
Stangfiske har startet på vestsida, men på mange vann ligger det fortsatt is.
Nye og reviderte fiskeregler finner du "her"14.04.2008

Veiene i Fåberg Vestfjell vårstenges i dag 14. apr. Åpning av veiene kunngjøres her.11.04.2008
Veiene i Fåberg Vestfjell brøytes opp til denne helga 11-12. apr. Det blir kunngjort her når veiene vårstenges.07.04.2008

Fåberg Vestfjell Hytteforening (FVHF) vil forsøke å fortsatt holde oppe (brøyte) vegene i vestfjellet i helgene. Foreløpig gjelder dette helgen 11-13 april. Avgjørelsen vil bli tatt fredag 11 april om formiddagen. Bjarne Kindlistuen kan kontaktes eller leder FVHF, Jan Bye Iversen, tlf 92448993.”
04.04.2008

Mista ei styreski ved Fløytbekken
Dette blir nok siste helga det kjøres løyper i vestfjellet denne vinteren. Kjøres nordover fra Fjellmyra via Sjoga og bak Sjoghaugen til Nyseterskaret. Andre løyper blir ikke kjørt.

Vegene i vestfjellet stenges sønd 6. april, og sommeråpning blir kunngjort her.21.03.2008

Fra Prestkjerringa
Skjærtorsdag ble den etterlengtede panoramaskiva på Prestkjerringa montert.
Nå er det bare å ta turen opp og sikte seg inn på fjelltoppene rundt om.
Kun småpussing gjenstår på selve skiva, men det vil bli utført i varmere vær enn det har vært nå i påska.13.03.2008

Store mengder snø i fjellet nå, her ved bommen på Storlon.
For de som ikke har måket hyttetakene enda anbefales det nå å gjøre det. Det er nærmere 1,5 m snø i fjellet og de nederste lagene er steinharde og tunge.
Det har kommet nye 20cm snø i fjellet når det har regnet nede i bygda.
Her fra bommen ved Storlondammen.26.02.2008

Foto: Johan Fryjordet
Hjorten er i framgang på vestsida. Det er observert mer hjort enn på lange tider, og enkelte steder blir de foret for å hjelpe dem gjennom denne snørike vinteren. Her har lederen i foreninga foreviget noen av dyra etter mørkets frembrudd. De ble ikke skremt av lysglimtet fra blitzen.06.02.2008

Årsmøte i Fåberg Vestside Jakt og fiskeforening holdes torsdag 6. mars kl 19.00 i veltsalen på Jorekstad. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 27. februar.  Styret.04.02.2008

Det ble felt 8 gauper i løpet av helgen under kvotejakta i fylket.
Følgende dyr er felt pr. 4. februar:
1. feb. Gjøvik – hunn, voksen (14,5 kg)
2. feb. Gjøvik – hann, voksen
2. feb. Nord-Fron – hann, voksen (20 kg)
2. feb. Nord-Fron – hann, ungdyr (10,2 kg)
2. feb. Nord-Fron - hunn, ungdyr (9,8 kg)
2. feb. Øyer – hunn, ungdyr (10,1 kg) (Jørstadhøgda)
2. feb. Gausdal – hunn, voksen (ca 15 kg)
3. feb. Øyer – hann, voksen (19,5 kg)
(tilleggsdyr ble  tildelt jaktområdet Valdres/Gausdal/Gudbrandsdalen den 2. feb)
For informasjon om gjenværende kvote på gaupe og jerv ring tlf: 97737223.
Kvotejakta på gaupe varer fram til 31. mars. Lisensfelling på jerv varer fram til 15. februar.01.02.2008

Kvotejakt på gaupe starter i dag 1. februar. I år er det jaktutvalget i FVJFF som har organisert jegerne i lag, slik at i år er en klar fra dag en. Det som er litt dumt den første helga er at snøen laver ned og gaupa har ikke lyst til å tråkke ut på nysnøen. Den venter helst et par, tre dager etter snøfall (spesiellt interesserte kan trykke "mer")  Nytt om jakta skal også komme her: "Fylkesmannen"30.01.2008

Rådyr kvile på isen, her har de oversikt.

Snømengden er nå så stor at det begynner å skape vanskeligheter for dyra, og spesiellt rådyr. Det henstilles om å la dyra være i fred slik at de bruker minst mulig energi på forflytning.

Hvis dyra mates anbefales å lese om foring av rådyr her.
22.01.2008


Det begynner å bli mye snø i fjellet, det ble i dag 22. jan målt til 125 cm ved Lunken. Det anbefales å måke av hyttetakene der det ikke blåser av. Værst er det der snøen blåser over på ene siden av taket.

Bildet er fra brua over Sisukla.13.12.2007

Det er sannsynlig at det også i vinter blir jakt på gaupe i vårt område fra 1. februar. Det er sikre observasjoner på at gaupe har tatt rådyr her, og jegere som ønsker å delta i organisert jakt kan sende en e-post til Erik Malme eller oppsynet. Meningen med det er å danne jaktlag og komme i gang fra jaktstart.08.12.2007

Oppdateringer om når og hvilken  løyper som er kjørt i vestfjellet finner du heretter på link-knappen øverst i menylinja. Trykk på "Løypeguiden" og du kommer rett til Vingrom il`s side om løypekjøring. Denne oppdateres hver gang det er kjørt, eller det står når det blir kjørt hvis været er stabilt. Her finner du også løypekart over alle løyper mellom Torpaveien og Værskei.18.06.2007

Mandag kveld ved åttetiden kom ei dame kjørende over Vingromsåsen vestfra. Ved Djupdalsbekken får hun øye på en bjørn som skal til å krysse veien.
Hun stoppet bilen og bjørnen ble stående en stund å se på henne før den snudde og forsvant ned i skogen.