Om FVU

Fjellmyra
Nordover Fåberg Vestfjell fra Fjellmyra.

 

Om FVU av Johan Enger

Fåberg Vestside Utmarkslag (FVU) er en grunneiersammenslutning stiftet i 1927. Formålet for utmarkslaget er å forvalte jakt og fiske på medlemmene sine eiendommer. Vi jobber også for friluftslivet gjennom noen enklere tiltak. FVU er organisert som et samvirkeforetak. Langt de fleste eierne av skog- og utmarkseiendommer på Fåberg Vest er medlemmer i laget. I alt har vi 225 medlemmer.

FVU sitt område grenser i sør og vest til Gjøvik, Nordre land og Gausdal kommuner. I nord grenser vi til Øyer kommune og i øst til Lågen og Mjøsa. Hele Fåberg Vest - inklusive vann, dyrka mark, boligområder og veger, er på om lag 287 km2. Utmarksarealet til FVU inklusive fiskevann er på omlag 230 km2. Innenfor lagets område, med unntak av Gausa elv, forvalter vi:

  • Jakt, vi selger kort på småvilt og tildeler jaktvald og fellingskvoter på storvilt. Vi har jakt både på rådyr, hjort og elg. Medlemmene har fortrinnsrett til storviltjakt. Småviltkort selger vi både til innen- og utenbygdsboende.
  • Fiske, vi selger fiskekort både for stangfiske, oterfiske og garnfiske. Både innen- og utenbygdsboende kan kjøpe kort, også for oter- og garnfiske. Laget har plassert ut tre båter som alle kan bruke på eget ansvar (husk redningsvest og sikkerhet i båt!) ved tre ulike fiskevann. Prøvefiske og tidvis utsett av yngel bidrar til å holde fiskestammene oppe på et bra nivå. Spesielt i Fåberg Vestfjell er det mange fine fiskevann.
  • Friluftsliv. Laget har satt ut benker og bord ved vann flere steder i Fåberg Vestfjell og på Jørstadhøgda. Ved innkjøringene til Fåberg Vestfjell står det info-tavler. Vi søker også å merke vedlikeholde gamle stier og råk. Laget har en egen hytte ved Nedre Åltjern i Fåberg Vestfjell. Her er det også fine fiskeplasser for barn og rullestolbrukere. Hytta kan du leie for en helg eller hel uke.

Laget ledes av et styre på fem medlemmer, leder, nestleder og tra styremedlemmer. De tre styremedlemmene er igjen leder i hvert sitt utvalg. Vi har ett jaktutvalt, ett fiskeutvalg og et friluftsutvalg. Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. FVU har tilsatt egen oppsynsmann, Jarle Johansen, Vingrom. Han har begrenset politimyndighet og fører oppsyn med at jakt- og fiskeregler blir overholdt.

FVU er medlem i Lillehammer Landbruk (LL), som er en paraplyorganisasjon for grunneierlagene og landbrukets faglag i Lillehammer.^ Til toppen