På tur


Turtips: Skjellbreia-Prestkjerringa osv - Skjellbreia- Nysetra - Lunken rundt - Bleikeseter-Mjogsjøen-Prestkj

 

Et godt utgangspunkt for en vellykket tur er å skaffe seg boka som er omtalt på startsida. I vestfjellet er det de siste to-tre år ryddet og skiltet mange ti-talls kilometer med gamle råk. Dette har vært et samarbeid mellom hytteforeningen og grunneierforeningen, og i boka er 22 turer beskrevet i detalj. Rutene er nummerert slik at du finner dem igjen på kartutsnitt i boka. Det går inn to veier fra Rv 250 til Fåberg Vestfjell, en mot Sjoga, Lortholoa og Svesetra, og en fra Storlondammen mot Åltjern, Korstjern og Skjellbreia. En vei går inn fra Svilosen i Saksumsdalen mot Svesetra, Åltjern og Skjellbreia, og alle veiene møtes slik at det er mulig med gjennomkjøring. Det er ca 55 km med veier og standarden er bra.

 

Søre delen av Rukkjølen. (Sørkjølen)

Ruk- og Kinnkjølen er et typisk område med skog og store myrområder som huser et rikt og variert fugle og dyreliv. Det er fire seterområder; Ruka, Kinna, Støla og Rindåsen som nå brukes til fordyrking og beite. Veien inn på kjølen tar av Hauklivegen ved Hauklia i baksida og deler seg lenger oppe til Ruka og Kinna/Støla. Det er sammenhengende veinett mellom Hauklia og Skog i Follebu bakli. Fra f eks Kinna går det fin merket sti som er mye brukt over til Rindåsen på Saksumsdalsida.

 

Bakseterkjølen har også fint turterreng med mange fine utsiktspunkter. Bilvegen inn tar av Rv 213 (Øverbygdsvegen) etter Jørstadbakkene og er skiltet Svarttjernsvegen. Etter ca 4,5 km langs Svarttjernsvegen kan du parkere bilen og velge mellom to turer på henholdsvis 5.5 og 14 km. Turen er nr 22 i Vandreboka til Fåberg Historielag, og følger skogsbilveger og gamle råk om Baksetra til Hokna seterområde i nord. Panoramautsikten fra Baksetra er spesielt fremhevet. En annen adkomstmulighet til fots er Hoknavegen opp fra Huse gård ved Hunderfossen.