Panoramavegen til Petterkåken

Ved Pålstuggua  øverst i Reistadbakka (se kartet) kan du parkere og enten ta beina fatt, eller som vi nå skal, sykle en rundtur på ca 10 km. Vi starter der skiltet til Vottestadvegen peker sørover.
Litt stigning innimellom, men vi tåler å gå av sykkelen hvis det blir for bratt.

Starter turen der det står Pålstua

Kartet markerer rundturen rundt Vottestadhøgda med rød strek.

Mot Lillehammer

Etter å ha passert Vottestad får du flott utsikt sør- og østover.

Utsikt fra Furu

Flere gårder passeres underveis, her utsikten fra Furu

Milorghytta "Petterkåken"

Milorghytta "Petterkåken" ligger 150 m rett fram i skogen der vegen svinger skarpt til høyre og nordover igjen. Olav Mæhlum leide denne hytta under krigen for å skjule folk som skulle rømme over til Sverige. Borohågåhytta som den også kalles ble mye brukt av Finn Bjørn Johnsen med dekknavnet "Snekkern" som jevnlig hadde radiokontakt med London herfra.
Her foregikk også opplæring i kampteknikk og våpeninstruksjon. Våpen og radiosender var gjemt i steinrøysa nedenfor hytta. På veggen er en plakett med påskrift fra Hjemmefrontmuseet.

Etter besøket i Petterkåken sykler/triller vi videre, passerer under kraftlinja fra Vinstra og kommer etter hvert til et vegdele. her tar vi til høyre etter vegen som kalles Langmyrvegen.


 

Utsikten vestover

Mot vest ser vi Skjellbreidsmassivet, og vi nærmer oss Saksumsdalsvegen igjen. Når vi kommer til asfaltvegen er det bare å trille ned til bilen. En fin sykkeltur som tar ca 1.5 t i rolig tempo.