Planter

Våre områder har nok de samme arter av planter som finnes ellers i østlandsskogene. Noen er kanskje litt særegne likevel, der de mest spesielle er knyttet til vann og myrer.
Ved Lunken i vestfjellet er det registrert flere sjeldne arter av Tjønnaks. Noen av disse 4-5 artene er påvist bare et fåtall steder i landet, og den mest sjeldne heter Stivtjønnaks, og vokser nedsenket i vannet.
Tjønnaks er ei seig slimete plante og er lite populær blandt sportsfiskere. En sjelden sivart, Nøkkesiv, er også påvist ved Lunken. En annen sjelden plante er Huldrestarr som er funnet bl a ved Lunken, Bjørkestylen, Vismunda og Fiska elv.

Småvier er en kalkkrevende vierbusk som vokser noe spredt i skogene rundt Kopnagelmyrene og sies å være sjeldne. Bleikvier finnes i hele fjellkjeden men krever også kalkholdig grunn. (Artene nevnt over er samlet og registrert av Olav S. Jørstad 1899-1982, lokal botaniker)


En annen sjelden plante, eller lavart er Huldrestry. Den finnes i liene mot vest i fuktige områder med godt lys. Huldrestry er en hengelav som under gunstige forhold kan bli flere meter lang, og i tidligere tider ble den brukt til juletrepynt. Skogen der Huldrestrya vokser er fredet, og det er selvfølgelig også lavarten selv.

I de høyeste områdene våre vokser de fleste bærartene som; skrubb, skinntryte, krekling, tyttebær, blåbær og molte m fl. Lavere ned i skogsliene er det enkelte år store forekomster av blåbær, tyttebær og villbringebær som de viktigste.

Som med dyr og fugler varierer også mengden bær fra år til år, produksjonen varierer også her, slik som overalt ellers i naturen.

MuseøreI vår flora finner vi det noen kaller verdens minste tre, nemlig "museøre"
Den er bare noen cm høy og vokser bl a på Skjellbreidsfjellet. Det er en næringsrik plante og viktig matplante for sauen i området.