Premiering for felt smårovvilt

Rev

Premieringsordning innen FVU

Rødrev   200 poeng
Mår        300 p
Mink       300 p
Røyskatt 200 p
Ravn        50 p
Kråke       50 p

Ordningen følger jaktåret (1/4 - 31/3)
De tre beste jegere premieres med gratis bukkekort, rådyrkort, sesong småviltkort eller sesong fiskekort.

Det må oppgis UTM-koordinater (GPS) som viser hvor viltet er felt/fanget. Vilt uten koordinater vil ikke bli registrert.
Kråke og avneføtter sammenbindes parvis. For pelsvilt leveres sammenbundne labber for hvert individ i gjennomsiktig plastpose.
NB! Enten framføttene med 5. kloa, eller alle fire føttene.
Alternativt kan hele dyret forevises, og klørne klippes.

Føtter eller dyr forevises medlem i Jaktutvalget, eller oppsynet.

 ^ Til toppen