Premiering felt smårovvilt

Foreningen har fra 1. apr 2014 innført en ordning med premiering for felt smårovvilt med poengsamling gjennom hele jaktåret. (1/4-31/3) De tre beste jegerne får enten bukkekort (rådyr) eller sesongkort for småviltjakt.

Poengfordeling:

Rødrev 200
Mår 300
Mink 300
Røyskatt 200
Ravn 50
Kråke 50

Oppgi UTM koordinater for fellingen, uten UTM blir ikke fellingen registrert.
Kråke og ravnføtter bindes sammen parvis og forevises jaktutvalget.
For pelsvilt leveres sammenbundne labber i gjennomsiktig plastpose.
NB:Enten framføtter med 5. kloa, eller alle fire labbene.
Dyr kan også forevises jaktutvalget hele.
Spørsmål kan rettes til jaktutvalget tlf 91371723, eller oppsynet.