Rindåsen

Rindåsen ligger på veståsen mot Auggedalen. Det går merket fin sti over fra Kinna.
Det har vært tre gårder som har setret på Rindåsen. Nå er det slåtteland der.

 
Stræte/Herregården

Seterlykkja til Herregården ligger vestvendt mot Auggedalen

Bleken

Seter under Bleken

Aurlien

Setra til høyre i bildet er Aurlien