Åltjern

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Owre
Ovre (Søre). I 1668 var ikke garden delt enda, men i 1723 er setra nevnt med at den hadde god hamn og seterslått.
Setring her sluttet på 1950-tallet. Seterhuset restaurert.

 

Saksum
Saksum. Allerede i 1668 setret Saksum på Åltjern, det var drift fram til 1964.

 

Børkje
Bjerke (Børkje) Bjerke gård har setret i Vestfjellet fra før 1650, da på Vismund. Det ble bygd nytt seterhus på Åltjern i 1903.

 

Hov nordre
Nordre Hov. Garden setret på Lortholoa i 1668 og flyttet til Åltjern i 1725. Sluttet med ku på setra i 1961.

 

Øijordet
Øijordet. Først setra de på Lortholoa (1668), garden het til og begynne med Lille Ravnum etter at Ravnum ble delt.
Seterhuset ble flyttet fra Dinglia (ca 1910). Setringa opphørte i 1949.

 

Ravnum
Nedre Ravnum. Garden hadde seter på Lortholoa i 1668 og flyttet til Åltjern midt på 1700-tallet.

 

Kindlistuen
Kindlistuen. Setra var opprinnelig fellesseter startet opp i 1960. Setra overdratt til Kindlistuen i 2015.
Besetning på ca 40 mjølkekyr og driver fortsatt setring. (2019)^ Til toppen