Søre fjellet

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Jevne
Jevne seter på Nysetra. Jevne setret på Støla i 1668, og garden fikk seter på Nysetra før 1750. Siste setring
var i 1979 og Jevne setrer nå på Fløyten fellesseter (2019)

 

Svealykkja
Sveen (Svealykkja) på Nysetra. Sveen setret på Døssetra i 1668, setra benyttes som hytte i privat eie. (2019)

 

Fløyten
Fløyten fellesseter. Fløyten Beitelag ble påbegynt i 1939 og tatt i bruk i 1943. Det var ikke bilveg dit så det meste av forsyninger
gikk via Svennessetra der det var bilveg og kort avstand til Fløyten.
Fra 1950 ble det mulig å levere mjølk fra setra, med hest via Sjoga. I 1955 ble Torpavegen åpnet, og det ble bilveg fram til setra.
Alt ble lettere. I dag (2019) er det ca 70 mjølkekyr på setra om sommeren.

 

Nydøssetra
Nydøssetra. Fryjordet har flyttet seterbol flere ganger, i 1668 setret de på Gammeldøssetra og på begynnelsen av 1700-tallet
flyttet de til Åltjern der de setret til slutten av 1800-tallet.
Sommeren 1982 var siste gangen Fryjordet setret på Nydøssetra, sommeren etter flyttet de besetningen til den nye Døsen Fellesseter.

 

Gammelsetra
Gammelsetra. Hattestad setret her fra 1720-årene til 1930. Garden startet opp igjen seterdriften i 1956 og veg fram til setra
fra Torpavegen ble bygget i 1958. Hattestadfolket avsluttet mjøkeproduksjonen på Gammelsetra i 1967.

 

Fløytlia
Fløitlia. Nedre Rindal hadde seter på Sjoga i 1668. Ca i 1765 ble ny seter bygget på Fløitlia og setring med mjølkekyr tok slutt
ca 1925. Lykkja ble høstet fram til 1940.

 

Åmot
Søre Åmodt på Haugerhaugen var egentlig ingen seter, men hadde utslåtter sammen med Åmothaugen. Lykkja ble høstet
fram til ca midt på 1960-tallet.

 

Hauger
Haugerhaugen var seter under Hauger fra ca 1715, og fra 1780-årene hemseter før beitet lenger inni fjellet var klart.
Seterhuset er restauret til fritidsbolig, og et tømra geitfjøs står fortsatt.

 

Svarthaugen
Svarthaugen var opprinnelig hemseter under Jevne, eies nå av Lhmr kommune.^ Til toppen