Sjoga

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Sjoga setergrend

Sjoga setergrend sett fra vest (dronebilde)
Garden Gilberg ble delt i Øvre og Nedre i 1832, setrene ligger øverst til høyre i bildet.

Ø. Gilberg

Øvre Gilberg. I 1959 ble det bygd nytt størhus som senere ble restaurert. De siste åra det var seterdrift var det krøtter fra
Ovre Midtre som holdt til her helt fram til driften avsluttes her i 1981.

Nedre Gilberg2

Nedre Gilberg. Garden Gilberg hadde seter på Sjoga i 1668. Garden ble senere delt som beskrevet øverst, så også setrene.
Flere garder hadde kyrne sine her sammen med kua fra Nedre Gilberg helt fram til seterdriften avvikles i 1968.

Kastrud

Kastrud. I 1668 setret garden på Ruka, men flytta seterdriften til Sjoga i ca 1775 og overtok setra til Nedre Rindal som hadde
bygd ny seter på Fløitlia. Kastrud slutta med ku her i 1956.

Sjoghaugsetra

Sjoghaugsetra.  Her setret Nersveen fra ca 1830. De hadde også som mange andre geit på setra. Det var flere eierskifter opp
gjennom åra. Det menes at siste setring på Sjoghaugen var i 1944.^ Til toppen