Vismundsetra

Kilder: Fåberg og Lillehammer historelags bøker, spesiellt boka "Å, jeg vet en seter" og private personer.
Fotos: Jarle Johansen

Reistad

Reistad.  I matrikkelen av 1723 står det at Reistad har seter på Vismund, de slutta med setring her i 1936.

Tråseth S

Søre Tråseth.  I 1723 hadde begge Tråsethgardene seter på Vismund, men i 1668 er bare en Tråsethgard nevnt.

Finsveen

Finsvea. Finsveen ble i sin tid fradelt Vingnessetra. Slutta med mjølkekyr i 1993.

Vismund fellesseter

Vismund fellesseter.

Hauger s

Hauger. Fikk seter på Vismund i 1780-åra. Slutta å setre i 1923, men forsatte å dyrke for som ble kjørt ned
på vinterføre. Hauger slutta med ku i 1969.

Nordre Traseth s

Nordre Tråseth.

Vingnes

Vingnessetra. I 1723 er nevnt at Vingnes hadde seter, sannsynligvis på Vismund.^ Til toppen