Sjoga

Setrene lå sammen i setergrender, og de enkeltsetrer som ligger mer alene er nok ikke så gamle som de som er samlet i grender. Vi kan derfor  si at  vi har to "generasjoner" setrer i Vestfjellet.
Kastrud seter er nok ikke så gammel som de andre her, for i 1668 setret Kastrud på Ruka. De kan ha "overtatt" plassen etter Rindal som setret her før de bygde i Fløytlia.
Sjoga er av de gamle setergrender, og navnet henger trolig sammen med navnet på vannene kjent i skriftlige kilder fra 1600 tallet som "Sionne" og "Sjøen".
Gustav Indrebø holder en knapp på verbet sjoga, "sus av vind og vatn".
Sommer på Sjoga
Gilbergsetrene på forsommeren

 

 Gilbergssetrene

 

 
 

 Kastrud seter

 

 
 

 Nedre Gilberg

 

 Nedre Gilberg seter i sommerdrakt

 

  Øvre Gilberg


 

  Øvre Gilberg sommer