Skjellbreia

Seterbruket i Vestfjellet er mange hundre år gammelt. Det er lite å finne fra denne tiden, men da det sies at det 200 år etter Svartedauen (1349-50) røk fra pipa på bare tre garder i Vingrom, skjønner vi at aktiviteten i fjellet ikke kan ha vært stor. Mange av setrene lå nok der, men var ikke i bruk igjen før kanskje nærmere 1600 tallet. Men det tok seg opp, og i matrikkeloversikten fra 1668 omtales 48 enkeltsetrer i Fåberg Vestfjell.
På Skjellbreia var det 10 garder som setret på den tiden, nå er det bare beitedyr som rår grunnen.Skjellbreia setergrend
 

 Skjellbreia setergrend sett fra Grøtåshaugen

 

 
 

 Arlien

 

 
 

 Flugstad

 

 
Flugstad vinteren 2007
  Flugstad vinteren 07


 
 

  Kokslien

 

 
Kokslien i mars 2007
  Kokslien med DNT-hytta i skogkanten bak, mars 2007


 
 

Lundgård, Jongerud og Ellingsberg. Lundgård til venstre setret tidligere på Ruka, men her var det mange setre og hard beiting så dyra trekte nedover mot bygda etter bedre beite. For å unngå dette flyttet de til Skjellbreia. Jongerud i midten. Ellingsberg til høyre, holdt til på Lortholoa i tidligere tider.(1665)

 

 
Simenrudsetra i 2006
  Simerudsetra 2006


 

Simenrud

 
Syverud seter

Syverud seter ligger fint til sydvendt mot Bjørtjernet