Smånytt fra vestsida


 

Bleikeseterbekken tok nesten hele veien på sin ferd mot Lunken under flommen.
Store reparasjoner venter også i Svartdalen og resten av vegnettet. Noe av problemet er at vegene fortsatt er så mjuke at det er vanskelig å få kjørt inn masse.

Det finns skikkelig åbbår i Vestfjellet også, denne på 1125 gr ble tatt på garn i Vismundvann 11. aug. den var 40 cm lang, men neppe spiselig.

Foto: Bjørner Gundersen

 

Også på Bjørtjernet er det nå lagt ut båt til gratis benyttelse for allmenheten. På Skjellbreids-vatnet ligger båten på samme plass som i fjor. Det er merket av ved veien hvor stien til båten tar av. Som bildet viser er det fisk å få også. (Foto: Erik Reistad)

 

Lørdag 8. okt var det igjen dugnad på rydding langs Sjogvegen. det var stort frammøte, og denne gangen var det først og fremst svingen nord for Raumyra og rundt parkeringa ved Kastrudsetra som ble prioritert. Bildet viser noen av ryddegjengen i kaffepausa.

 
 

Isfisket er i gang i fjellvannene, her fra en bra fangst på Sjoga. Isfiske er nå tillatt i alle vann i Vestfjellet.

Ta med kaffekjel, fiskeutstyr og sett i gang.

Tips: maggott og mormysjka.

 

Gytetida i fjellbekkene går mot slutten, og i år har det i hvertfall vært nok vann til gytefisken.

Heldigvis tar ingen av disse slik fisk.

Fossekall og stokkand i samme vann, her i Flokoa.

 
På Nordvatnet19. aug
Finn deg et anna vatn å gå på, je ska fiske her..

Skjer lite i fjellheimen for tida, men noe er det da i sene kveldstimer.

Garnfiske har tatt seg opp med mørkere netter så det er bare å sette
 
Minken herjer i vassdragene våre.

Minken tar mye fisk i vassdragene våre, og nå utover høsten er det gytefisken i elvene og bekkene som får svi.

Det oppfordres til fangst for dem som har anledning, bruk godkjente feller.

 

Fiskekortpriser -09
Til glede for de mange som ikke benytter seg av sesongkort er prisene på døgnkort redusert fra kr 75,- til 50,- og tredagerskort fra 150,- til 120,-. Selvbetjeningskort finnes som før i bomkassene ved innfartsvegene. En gledelig melding.

 

18. mai
Svartdalsvegen er farbar, men er stengt ved Sisukla mot Åltjern pga teleskader. Vegen er bra til Bleikliakrysset, men derfra og nordover arbeides det med å utbedre teleskader.

 
Rør lagt ned i hovseterbekken

18. mars
1.6 m rør lagt ned i Hovseterbekken i Svartdalen, så nå er anlegget der ferdig.
I Sisukla er det lagt 2m rør og der blir arbeidet ferdig i løpet av uke 12. Vegen er ikke stengt under arbeidet.

 
En bergnabb måtte pigges vekk

24. februar
Arbeidet med å skifte ut brua over Sisukla er i gang. Det legges ned betongrør i voldsomme dimensjoner så dette bør holde. Veien legges også om litt slik at en kommer mer rett på. Stedet kan passeres med bil selv om arbeidet pågår. Forventet ferdig i uke 10.

 
Kryssing ved Sjoga

 

Det begynner å bli mye snø i fjellet så hyttefolket bør sjekke taksnøen. Noen steder blåser snøen over på ene sida av taket, og det gir skjev belastning og er skummelt. Snøen er også tett og tung.
Ikke alltid lett å krysse veien under løypekjøring lenger heller. (Bildet)

 

Rådyra klarer seg fint så lenge det ikke har kommet mer snø enn her. De krafser vekk snøen med frambeina slik reinen gjør for å komme til, men disse beiter på jordbærplanter.
Det var 9 rådyr som beitet i den blå timen (to utenfor bildet).

 
Stablet hon. Foto:Bjørner Stuksrud

Klopping
Til sommeren skal det bli ei råd med de våte partiene i råket fra Gaustumsetra og nordover mot Mjogsjøen. Entusiaster har kappet og kjørt inn hon som skal brukes til klopping av blautmyrene.
Bildet viser Kristen som stabler hon.

Foto: Bjørner Stuksrud
 

Svartdalsvegen fra Storlon til øvre ferista på Vismundsetra er ferdig gruset og skrapet. Kjempefin vei så langt.
Deler av Sjogvegen er også gruset og i bra stand. Noen flere strekninger blir ikke gruset før til sommeren. Dårligste strekning nå er fra Vismundsvann og forbi Lunken.
Kjør forsiktig, jakthunder er stadig utpå veien!!

 
Dugnadsgjengen samlet ved kaffebålet.

Skiløypa er lagt om ved Skjellbreia.
Nå er det ryddet ny trase på tørt land, og løypa går nederst på seterlykkja inn mot skogen nedenfor T-hytta, følger lastbærervei nesten helt til Hindalssjøbekken der en krysser på samme plass som før.
Nå slipper en å utpå vannet med løypeutstyr.

 

Første hjorten felt på vestsida denne sesongen, og den første i Saksumdalen i ordinær hjortejakt noensinne. Det er felt hjort her før men det har vært i elgjakta.
Bildet viser jegeren Eigil Hansen med bukken som ble felt 13. sept

Foto: Trine Ruud
 Dugnadsgjeng

Gapahuk er under oppføring ved Kopnagelmyra. Gapahuken er først og fremst beregnet som ly vinterstid da den er plassert like ved skiløypa 150 m nord for boka. (Løypekrysset)


Her dugnadsgjengen som reiste stolper og la taket. (Taket skal males i nøytral farge og til sommeren blir det torvtak.)

 


Fuglejakta starter 15. september på Skjellbreidsfjellet.
Kort er lagt ut for salg på G-sport Strandtorget og Storgata.

Jaktregler og priser finner du "her"

Småviltjakta forøvrig starter 1. oktober for innenbygds og 10. okt for utenbygds.
 

Bildet under er fra gudstjenesten som ble avholdt på Prestkjerringa den 24. august. Det var rundt 100 fremmøtte og presten Ragnhild Floberg var strålende fornøyd.
Like fornøyde var de ikke på Åltjern der det årlige Åltjerstreffet ble arrangert. Med to arrangement samme dag i vestfjellet ble nok Prestkjerringa prioritert.

Ragnhild Floberg holdt gudstjeneste på Prestkjerring
 

17. august

Det ser ikke ut til å bli det helt store rypeåret, men kyllinger er sett. De er så vidt flyvedyktige nå men det er små kull i år ser det ut til.

Molta er moden men den er det heller ikke mye av i år. Det er enkelte lune steder man kan finne noe, helst i vestvendte myrkanter.

 
Ungoksen kviler


7. august
I dag er det 7 uker igjen til elgjakta starter. Her kviler en ungokse uvitende om det som er på gang, eller husker han uroa fra i fjor?
25. september starter jakta.

 

Åltjernstreff 24. august, se "Nyheter"

 

Her er styret i Fåberg Vestside JFF på befaring på Prestkjerringa og beskuer den nye panoramaskiva. Grunneierlaget er en av organisasjonene som har ytet betydelig for å få på plass denne flotte skiva. Synd at det var tåke på toppen slik at det ikke var mulig å sikte inn noen fjerne fjelltopper.
Turen var kombinert med styremøte på Åltjern etterpå.

Fra v. Marit, Johan, Erik R, Thorstein, Erik M. og Ellen.

Fra venstre: Marit Olive Lindstad, Johan Fryjordet, Erik Reistad, sønn Thorstein, Erik Malme og Ellen Tråseth.

------------------------------------------------------------------------------------- 

Med varmen kom også fiskebettet. Nå er insektklekkinga i gang og det er bare å finne fram fiskesakene og starte til fjells.

Nå biter fisken

 Bildet er fra Auggevatnet 3. juli, ørret tatt på tørrflue.

------------------------------------------------------------------------------------- Panoramaskiva på plass på Prestkjerringa.

Roar Skar har gravert skiva og her foretar han siste finpuss.

At skiva nå er på plass er resultat av et samarbeid mellom hytteforeningen (FVH), grunneierforeningen (FVJFF) turistforeningen (LOT) og Vingrom IL.

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------
Midt i juni kom det en melding om funn av to døde elgkalver i Auggedalslia. Mistanken gikk straks mot bjørn, men etter grundige undersøkelser kunne det fastslåes at de ikke var drept av bamsen.

Rovdyrkontakt i SNO, Eivind Fossum mener det bare blir spekulasjoner å komme med hva som har forårsaket kalvedøden. Det ble funnet bittmerker på den ene, men de var ikke fra bjørn eller større rovdyr. Lars L. filmer undersøkelsen.