Småviltjakt-regler-kortpriser

 

Jakt - På elgpost - Harajakt - Rypejakt -

 RYPE ER FREDET SESONGEN 2017.
 

Areal
Lovlig jaktområde er all utmark på vestsiden av Mjøsa og Lågen i Lillehammer kommune, med unntak av enkelte skogteiger som ikke er med i FVU’s område.
I jaktfelt 1 og 2 er ikke harejakt tillatt. (se kart nederst)
Kort er lagt ut for salg på G-Sport Strandtorget og Joker Vingrom.

 

Jakttider for innenbygds:

Viltart

Område

Jakttid

Orrfugl,tiur,enkeltbekkasin,jerpe  og rugde og jaktbare andefugler
Røy og rype er fredet

Skjellbreidsfjell:
Fra Gausdal grense ved Hindalssjøen, langs bekken mot Skjellbreidsvann, veien fra Skjellbreia til Gaustum-seter.

01.10 – 30.09


Rype fredet i 2017

Småviltjakt:

Hare

Fåberg Vestside

Harejakt ikke tillatt felt 1 og 2
Se kart nederst

01.10 – 23.12

Fuglejakt

 

Hele Fåberg Vestside

  Rype fredet i 2017

01.10 – 23.12

 

Jakttider utenbygds:

Viltart

Område

Jakttid

Småviltjakt
(Hare,orrfugl,tiur,enkeltbekkasin, jerpe og rugde)

Røy er fredet

Fåberg Vestside

Harejakt ikke tillatt i felt 1 og 2

Se kart nederst

10.10 – 23.12


 

Jaktkort
Sesongkort innenbygds kr 800,- fra 01.10 til 23.12 (Fuglejakt Skjellbreidsfjell fra 01.10)
Sesongkort til utenbygds fra 10.10. Pris kr 1300,-
3-dagerkort til innenbygds kr 400,-
3-dagerskort til utenbygds kr 500,-
Dagskort selges til innenbygds og utenbygds for 200,-

Jakthunder
Alle som jakter med hund må medbringe sauerenhetsbevis på jakthunden som benyttes. 
Det er ikke lov å slippe mer enn 2 hunder samtidig.

Statistikk
Av hensyn til bestandsvurdering og mulig viltpleietiltak, ber FVU om at alle sender jaktkortet i retur til Jostein Synstrud, Hauklivn 80, 2625 Fåberg innen 15. januar

Nordvest i Fåberg vestfjell
Felt 1 og 2 er unntatt fra harejakt.
 
Jakttider på andre arter
Viltart Område Jakttid
Rødrev Fåberg Vestside 15.07 - 15.04
Mår Fåberg Vestside 01.11 - 15.03
Villmink Fåberg Vestside Hele året
Røyskatt Fåberg Vestside 21.08 - 15.03
Kråke Fåberg Vestside 17.07 - 31.03
Ravn Fåberg Vestside 10.08 - 28.02
Ringdue Innmark etter avtale med gr.eier 21.08 - 23.12