Søre fjellet

 

Fløyten Beitelag er trolig landets eldste fellesseter. Lisa Hagen var første budeia og dro til seters i Fløyten  første gangen 16.juni 1943. Hun hadde med seg 21 melkekyr og 8 ungdyr. Det skulle gå enda nesten 10 år før det ble veiforbindelse til Fløyten.

 

 
 

Fløytlia (nedre Rindal) ble anlagt av Guri Torgersdtr. Rindal og hennes mann omkring 1775, altså er ikke denne setra av de eldste i Vestfjellet.

 

 
 

 Jevne  (på Nysetra)

 

 
 

Nydøssetra. Fryjordet hadde tidligere seter på Ålkinn (Åltjern), men flyttet hit i 1898.

 

 
Sjoghaugsetra
Sjoghaugsetra tilhørte Nersvea. Thomas Jørstad kjøpte nedre Døsa (skolen) i 1890, mens han var der kjøpte han Sjoghaugen og setret der. Hans sønn Trygve solgte så til Gullord på Biri. Trygve Jørstad kjøpte senere tilbake hytta nederst på lykkja (overtatt av Erik Fryjordet) som ble flyttet til Jakopsetra.
Det var ikke så veldig vanlig med geitehold i våre trakter, men på Sjoghaugsetra hadde de geit rundt 1910. 
 
Svealykkja (Hagenshytta- Nysetra) har ikke setret med dyr, men har bare drevet fordyrking for bruk i bygda.